Folketingskandidater 2019

Kristendemokraternes folketingskandidater 2019

Viborg Kommune

KD klar til valg

Af Knud Gaarn-Larsen, efter en snak med Frits Hammershøj

Gennem de senste år er Kristendemokraternes røst ikke blevet hørt fra Folketingets talerstol, og i den tid er de rige blevet rigere og de fattige fattigere og fundamentet i samfundet, vores fælles kultur, der bygger på kristne grundværdier om menneskets værdi er blevet bøjet, så et menneskes værdi bliver gradbøjet.

Præge udviklingen

Udviklingen kan ikke stoppes, men den kan præges og drejes, og det vil Kristendemokraterne i Viborg gerne.

Gennem nogen tid har vi ledt efter den helt rigtige til at fremføre vore synspunkter. Det er nu lykkedes og vi kan med stolthed præsentere Frits Hammershøj, der nu bor i Lemvig Kommune, men som er født og opvokset i Viborg.

Frits er 60 år og uddannet erhvervssproglig korrespondent, en uddannelse som han fik brug for de 16 år hvor han med sin familie boede i Colombia, hvor de drev et socialt arbejde for unge mødre og deres børn.

I 2010 vendte de tilbage til Danmark, hvor Frits har arbejdet som gymnasielærer og handelsskolelære og nu er Frits familieplejefar.

– Samfundsforhold og menneskers livsbetingelser har altid interesseret mig. I min barndom kom der mange forskellige mennesker i vores hjem. Og mange af dem havde deres at kæmpe med. Vores forældre var selv fra små kår og vi blev naturligvis præget af deres omsorg for dem, der trængte, fortæller Frits Hammershøj om sin baggrund og opvækst.

Klar til valg

– Jeg har aldrig stemt på andre end på Kristeligt Folkeparti / KristenDemokraterne. For mig var der kun et parti jeg var på bølgelængde med når det kom til sociale og etiske spørgsmål. Derfor var det også naturligt for mig at sige ja, da jeg blev opfordret til at stille op for partiet til det kommende folketingsvalg, fortæller Frits, og tilføjer at vi lever i et vanskeligt overskueligt komplekst samfund. Mange vælger derfor at forskanse sig mod omverden. Men omverden trænger sig på og mange ting bliver vi tvungne til at tage stilling til.

Tre fokuspunkter

Frits fremhæver særligt tre spørgsmål, som han synes der bør gøres noget ved, og det er flygtninge, plads til børn og arbejdsløshed.

Der er nok ingen tvivl om, at vi ikke kan huse alle verdens flygtninge og der må tages stilling til, hvor mange og hvem. Men der er for mig heller ingen tvivl om, at de, der er her skal behandles med respekt. Den hadske retorik, vi hører fra visse politikere er en skændsel og gavner ikke sammenhængskraften i vores samfund. Det gavner ej heller at isolere udlændinge i lejre, hvor de så kan sidde og rådne op, siger Frits Hammershøj, og med erfaringer fra Colombia ved han hvad han taler om.

Flere børn

– Der brug for at der fødes flere børn, og samtidig har vi skabt et samfund, hvor familier og enlige vanskeligt kan overskue at få børn. Der tales om, at vækst er nødvendig for at få råd til vores velfærd. Men samtidig, er den ønskede vækst årsag til, at vi ikke har tid til velfærd, vi har ikke tid til at tage os af vores børn og gamle fordi vi skal arbejde, siger Frits, der slår fast at ingen, efter hans mening, skal være tvunget til at fravælge de børn de venter.

Jeg mener, at er man alene om opgaven, så må fællesskabet træde til med den hjælp, der er nødvendig, siger Frits.

Regeltyrani

Det er ikke let at være arbejdsløs i dag.

– Hvis man af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen som arbejdsløs får prædikatet som ”mennesker på offentlig forsørgelse”, så lever man på andres nåde, siger Frits, der henviser til de utallige stramninger der i tidens løb er blevet gennemført i et forsøg på at tvinge de ”dovne” arbejdsløse i arbejde. Det giver ikke flere i arbejde.

– Vi har i dag et regeltyrani, hvor man frygter at begå fejl da det vil få fatale konsekvenser for ens økonomi, slutter Frits Hammershøj.

Simon Skals kandidat i Viborg øst.

Kandidater i Storkreds Vest: