Kandidater i Viborg

Kandidater

Til valget til kommunalbestyrelsen i Viborg Kommune den 21. november 2017 opstiller Kristendemokraterne fire kandidater:

Nummer et på listen er René Kjær fra Rødkærsbro:

René har fire mærkesager:

 • Have folkeskoler som lærerne er stolte af, og børnene glade for.
  • Det skal ske ved at sætte et maks på antallet af undervisningstimer en lærer kan have pr uge. Samt ved kun at bruge lektiecafeerne til de elever der har brug for det.
 • Bedre krisehjælp til børnepar der har svært ved at holde sammen.
  • Rigtig meget forskning viser at skilsmisse og hjem hvor familien er ved at gå i opløsning betyder kollosalt meget for et barns videre udvikling. Kristendemokraterne mener dels at Viborg kommune er moralsk forpligtet til at hjælpe børn fra familier hvor det er svært. Men vi mener også at der er en økonomisk gevinst i at hjælpe disse familier, i form af lavere kriminalitet, mindre stof og alkoholmisbrug.
 • Gratis offentlig transport for studerende der studerer i Viborg Kommune.
  • Det kan være en høj ekstraudgift for en studerende at komme til sin uddannelsesplads. Kristendemokraterne vil at studerende skal have større økonomisk råderum, og synes dette er et godt sted at starte. Alt for mange af de unge i Viborg står i forvejen uden uddannelse, og det vil vi arbejde på bliver gjort noget ved.
 • Det skal være nemmere at have butiks-og erhvervsliv i landsbyerne.
  • Viborg kommune består ikke kun af Viborg, men af landområder med mange landsbyer. Noget der er med til at få de landområder til at fungere, er et rimeligt butiksliv, med en daglibrugs eller købmand.

Læserbreve af René: Om folkeskolen

Nummer to på listen er sygeplejerske Camilla Gaarsdal Bak

Camillas mærkesager:

 • At børn, ældre, fysisk og psykisk syge har gode tilbud, hjælp, støtte og vejledning, som giver dem en værdifuld hverdag. Det skal være holdbare tilbud, som på længere sigt bliver til størst mulig gavn for borgerne, og giver kommunen mindst mulige udgifter.
 • At vi tør satse på indsatsen, der kan være ressource- og tidskrævende, men som på sigt giver borgeren flere muligheder for at klare sig selv og leve en hverdag med størst mulig livskvalitet.
 • At vi kan skabe hverdagsaktiviteter og jobmuligheder i vores kommune, som også rummer borgere, der er udfordret af det arbejdsmarked, vi har i dag.
 • At vi vil satse på og støtte op om uddannelser indenfor sundhed og omsorg, da vi har brug for varme og fagligt dygtige hænder, som skal tage vare på vores børn, ældre og syge.

Nummer tre er Ingrid Bak, Bjerringbro.

 

Ingrid Baks mærkesager er:

 • Kommunen skal investere meget mere i skolerne
 • Skolerne skal fungere som primus motor og omdrejningspunkt i lokalsamfundet, og meget gerne i samspil med kirken og de lokale sogne. Det gælder både for de kommunale skoler og for de friskoler der blev et resultat skolelukningerne.
 • Der skal være fri skolebus til vores ungdomsuddannelser. Betaling fungerer som en reel særskat/ eller ekstra skolebetaling for unge i landområderne.
 • Viborg skal markedsføre sig som universitetsby via Foulum og AU’s afdeling der. Der kunne investeres i et decideret efteruddannelsescenter, med efter uddannelses master uddannelser, og måske et tilhørende skolehjem / konferencecenter. Det bør selvfølgelig samordnes med de øvrige initiativer med Viborg området som campus by.
 • Viborg Kommune bør støtte oprettelsen af flere Socialøkonomiske Virksomheder.

Nummer fire på listen er Kirsten Petersen, Møldrup

 

Kirsten Petersens mærkesager er:

 • Jeg ønsker, at der i vuggestuer, børnehaver og skoler bliver givet morgenmad og frokost.
 • Vuggestuerne og børnehaverne skal være så store, at der er plads til, at der kan komme frivillige hjælpere og deltage i arbejdet og synge og fortælle historier.
 • I skolerne skal også i nogen grad være frivillige, der kan yde noget for eleverne og lærerne.
 • Kommunerne skal give plads til, at der kan være frivillige, som har forstand på regnskab, til at rådgive mennesker med rod i økonomien. Hvis ikke der er frivillige nok, ansætter kommunen folk til det.

Kandidaterne er sideordnet opstillet!

Ingrid Bak er formand, og kan kontaktes på:

ingridbak@gmail.com

eller på telefon:    20 27 33 02