KD Bestyrelse i Viborg Kommune

Kristendemokraterne i Viborg Kommune

 Formand

Ingrid Bak
Madekildeengen 6
8850 Bjerringbro

 Sekretær

Jens Aage Nielsen