Vælgermøde

Handicaporganisationerne havde inviteret til vælgermøde på Reberbanen tirsdag den 24. oktober fra klokken 19.00 til 21.30
Overskriften var:

Er der plads til mennesker med handicap?

Mit indlæg:

Ser man på udviklingen de sidste år, så må svaret være NEJ!

Lad mig forklare.

Ser man på en nakkefoldscanning, at der er tale om mongolisme, tillader man en abort senere end ellers – man ønsker altså ikke handicappede børn!

Vi har et rimeligt folkeskolesystem i Viborg Kommune.

MEN når eleverne forlader folkeskolen er der gratis uddannelse til normalt begavede, men er der problemer, så henvises forældrene til kommunen, hvor det kan kræve en lang kamp for at få en uddannelse. Igen fortæller samfundet at handicappede ikke er ønskede!

Det strider mod den politik som Kristendemokraterne ønsker at føre, hvor alle mennesker skal behandles ligeværdigt!

Der var en rigtig god debat, som Lars Norup styrede flot.

Kurt Pedersen mente at der burde laves en strategi for de unge der dropper ud af en uddannelse – det kunne jeg kun give ham ret i. For mange klarer ikke skiftet fra folkeskolen til en uddannelse!

Jens Egon Bay mente at mange politikere gemmer sig bag embedsmændene!

Britta Schade mente der var for lidt hjælp til unge handicappede der flytter hjemmefra.

Der er for mange skift grundet underbemanding, og det giver svage medborgere problemer.

Der var også debat om socialøkonomi, og jeg vil lige slå fast hvad en socialøkonomisk virksomhed er:

En socialøkonomisk virksomhed tjener penge på almindelige markedsvilkår – men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte borgere og/eller finde svar på udfordringer inden for miljø, kultur og/eller sundhed.

Regeringen og Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder arbejder ud fra følgende definition:
”Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”

Målet skal altså være et andet end at skabe mest muligt profit til ejerne. Men ellers arbejder socialøkonomiske virksomheder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. De har samme ønske om at tjene penge og samme høje forventninger til medarbejderne.

For at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed, skal virksomheden leve op til fem kriterier:

  • Socialt formål
  • Væsentlig erhvervsdrift 
  • Uafhængighed af det offentlige 
  • Inddragende og ansvarlig ledelse 
  • Social overskudshåndtering

Der blev udtrykt ønske om at der skulle etableres flere socialøkonomiske virksomheder. Ifølge nogle politikere måtte det gerne være offentlige virksomheder. Det kan ikke ifølge ovenstående definition lade sig gøre!