Hvem stiller op?

Eva Kornum

Ghirmai Berhane

Mit navn er Ghirmai Berhane. Jeg flygtede til Danmark fra Eritrea i 2015. Jeg er 39 år og bor på Østervang 10.1.th Rødkærsbro. Jeg har kone og tre børn. Jeg er uddannet som landmåler i Etiopien og klejnsmed her i Danmark og nu arbejder jeg som klejnsmed.

Eritrea er styret af en diktator. Samfundsforholdene var sådan, at jeg var nødt til flygte. Det var dejligt at komme til Danmark! Det var vidunderligt at opleve stor frihed og tryghed. Der er gode muligheder for at finde arbejde, så man kan forsørge sig selv og familien, og på den måde være med til at skabe en fremtid.

Jeg vil gerne gøre en indsats for at støtte demokratiet. Det er efter min mening meget betydningsfuldt at være med til at præge kommunal politik i Viborg Kommune. Med min baggrund er jeg overbevist om at jeg kan være med til at præge politikerne i en mere medmenneskelige retning, med omsorg for andre mennesker.

Jeg har været glade for at se hvordan det offentlige myndigheder på mange områder støtter familierne. Familien er et grundlaget for et godt samfund. KD bygger på familien.

Det er bedre at forebygge end at helbrede!

Det er også væsentligt for mig at lægge vægt på frihed. Frihed til at kunne klare sig selv og sin familie!

Der er et godt udtryk her i Danmark: “Frihed under ansvar.” Det vil jeg arbejde for. Danmark har behandlet os flygtninge godt, så vi er forpligtede på at yde en indsats samfundet!

Med venlig hilsen Ghirmai Berhane.

Hanne Ellemann Rytter

Ingrid Bak

Knud Gaarn-Larsen

Jeg er en årgang 1948, og det betyder at jeg har samlet mig en del erfaring mellem mange år. Først blev jeg uddannet landmand og fik “Grønt bevis”. Så blev jeg lærer, og har fra 1977 til 2009 været lærer på Frederiks Skole. Fra 2006 til 2015 var jeg redaktør på Ugevisen Karup. I 2016 – 2017 var jeg ansat på Havredal Praktiske Landbrugsskole. Fra 2013 har jeg været med i en gruppe der ville starte og drive en socialøkonomisk købmandsbutik i Skelhøje. Den startede den 21. juni 2014. I to perioder har jeg siddet i byrådet i Karup Kommune.

Jeg er gift og har to børn og fire børnebørn.

0062391