ONSDAGSKLUBBEN

Formål:

Det er Onsdagsklubbens formål at fremme og støtte alt der stimulerer en positiv udvikling i Karup, En udvikling der skaber glæde og virkelyst og en stolthed over at være Karup-bo!

Der er ingen love og vedtægter, men medlemmerne forpligter sig på at følge ovenstående formål.

Onsdagsklubben består af syv medlemmer og er selvsupplerende.

DSC_9967       Jens Jørgen Jeppesen

DSC_9966      Ole Aagaard

DSC_9968                Svend Gjødesen

DSC_9964          Michael Højbjerg

  Peter Skovmos Nielsen

Knud gaarnhjemmeside      Knud Garn-Larsen

 Billeder fra den 23. august 2019, hvor der blev holdt møde ved Skelstenen ved Karup å.

Fra møde i onsdagsklubben onsdag den 10. januar 2018.

F.v. Michael Højbjerg, Jens Jørgen Jeppesen, Peter Skovmos Nielsen, Otto Johansen, Svend Gjødesen, Pia Birgitte Jakobsen, Ole Aagaard og Knud Gaarn-Larsen.

 Tre af onsdagsklubbens medlemmer på arbejde fredag den 12. januar 2018.

Rengøring af skilte 24. april 2018:

 Initiativtager Peter Skovmos Nielsen