Slægten

Karen vil gerne forske i slægten. Her er det hun foreløbig er kommet frem til: Se her

file:///private/var/folders/0j/0rqlblys0nj0w_vvqs32grg00000gn/T/com.syniumsoftware.macfamilytree8/8EB23D77-58B2-4845-B02E-31D88972CFCA-10024-0001FF2B306D5C8C/MacFamilyTree/languages/da/index.html