Debat i valgkampen

ELEFANTER I EN GLASBUTIK

 Af Per Asp.

Jeg ved snart ikke om jeg skal le eller græde.

I en tid hvor vi er på vej ind i den værste recession i nyere tid, – måske den værste nogensinde – så står etablerede politikere og nogen af de kandidater som ønsker at komme på Christiansborg og ter sig som lalleglade teenagere og diskuterer tørklæder eller ej, minimumsnormeringer i børnehaver og skattelettelser med videre.

I lover mildt sagt røven ud af jeres bukser, med løfter som ikke kan realiseres. Så parolen er klar herfra. Kik jer selv i spejlet og se om I overhovedet har evnen og viljen til at få os igennem den her krise.

Min vurdering er, at hvis det hele kun drejer sig om at få fire år på Tinge

til en super god løn, så burde I se jer om efter noget andet at give sig til!

 Inge Jensen. Folketingskandidat for Kristendemokraterne i Skivekredsen.

25. oktober 2022

Personalemangel fører til nedslidning

Der mangles personale på ældreområdet, hvordan kan det være? 

April 2000 gik jeg på SOSU-skolen, og blev social og sundhedshjælper. De snart 25 år der er gået, har slidt på mig fysisk og mentalt.

Det var hårdt at arbejde på plejehjem mens covid19 hærgede.

Vi oplever ferietid med mangel på medarbejdere. Det er også slidsomt. De der var tilbage måtte løbe ekstra stærkt.

Forudsætningerne for at yde den pleje vi ønsker, under disse forhold, er ikke til stede. 

Jeg bliver så ked af det, når der igen, igen optages skjult kamera på et plejehjem, hvor umenneskelige forhold afsløres.

Det er ikke værdigt for vores ældre borgere, som ikke kan klare sig selv mere. Hvad er årsagen? 

Den konservative Michael Norup opregner i et læserbrev ni punkter, som skal være med til at løse problemet, så vores ældre får det som de fortjener. Det bedste!

Men i de ni punkter, står der ikke et ord om personale pleje. Har personalet det ikke godt, så kan personalet heller ikke yde den indsat de gerne vil, og som de ældre fortjener.

Kristendemokraterne tillægger hver enkelt menneske værdi. Det gælder også ansatte i ældrepleje. Trives de ansatte, vil det smitte af på de ældre. Det nytter ikke noget at blive ved med at hænge de ansatte ud, og filme dem med skjult kamera. De der ikke er egnet til at passe ældre mennesker, skal ud! Med optagelser med skjult kamera, kommer det til at gå ud over hele faget, og et uskyldigt og vel fungerende personale hænges ud. Det er ikke motiverende.

Problemet kan ikke bare løses med flere penge. Der skal flere ansatte med varme hænder, faglighed, hjerte, omsorg og fødder til! Vi lever på den velfærd, som de ældre har været med til at skabe.

Jeg elsker mit arbejde, og jeg håber at jeg fysisk og mentalt kan holde til det, til jeg kan gå på efterløn.

Jeg vil kæmpe for dette, fordi jeg elsker livet! Både mit eget og de ældres liv!

Sikkerhed og ulandshjælp to sider af samme sag

 Af Per Asp. Kristendemokratisk folketingskandidat.

Gennem mange år har vi i Danmark skåret på budgetterne til både forsvar og ulandsbistand. Flere partier har igen og igen tudet befolkningen ørene fulde af at pengene i stedet øremærkes til velfærd i Danmark. Alligevel er Danmark på det nærmeste udråbt som et uland på ældreområdet, og manglen på sygeplejersker er uhørt.

Det er værd at slå tre ting fast med syvtommersøm!

Et: Danmark er et af verdens rigeste lande! Det er dårskab, hvis vi ikke kan finde ud af at give gamle mennesker en god alderdom.  

To: Ting hænger sammen. Hvis vi ikke hele tiden sikre os et forsvar, der lever op til de udfordringer som andre kan påføre os, og hvis vi ikke med vor ulandsbistand er med til at sikre en bæredygtig og fredelig udvikling i ulandene, så vil vi blive udsat for overgreb på vor frihed og flygtningestrømme.

Tre: Politikerne skal lære at holde fingrene fra ”Den danske model”!

Det kaos vi oplever i denne valgkamp, er overbudspolitik. Man glemmer at fortælle, at vi kan meget, men ikke alt!

Krig har medført ekstreme priser på energi, og en vild inflation. Den udvikling kan ingen politikere købe sig ud af. Den skal vi stå sammen om at løse!

Kære Vælger. Tag en valgtest, og find ud af hvor du står, og hvor partierne står.

Kristendemokraterne har en gennemarbejdet 2030-plan, som giver gode bud på hvordan vi kommer videre. Ganske enkelt fordi vi elsker livet!

Du kan se mere på www.kd.dk.

https://www.facebook.com/BrondbjergKarlo/videos/840650843607001/

Følg linket!

Stop Konkursrytterne NU!

 Af Per Asp

Krisetider er i visse sammenhænge blomstringstider for konkursrytterne!

Den ene dag verdensmestre med store armbevægelser, dyre leasede biler og sponsorater der aldrig bliver indfriet.

Den recession vi er på vej ind i får desværre flere og flere af de virksomhedsejere der hænger med en vis ting i vandskorpen til igen og igen til at snyde leverandører og andre for deres tilgodehavender.

Selv om der er kapital i de virksomheder de lukker i en konkurs. Helt uden nogen form for empati overfører de blot deres aktiver/likvider til et nyoprettet selskab og kører videre som om intet var hændt.

Det er en proces der ikke bør kunne finde sted!

Jeg vil som Kristendemokrat som noget af det første, når jeg kommer i Folketinget, indstille til den kommende regering til at der bliver fremsat forslag til en lovændring på dette område.

Effektivt stop for vikarbureauerne

Af Asger Petersen, Astrupvænget 42, 9632 Møldrup

Medlem af KristenDemokraterne – Danmarks familieparti

Anvendelsen af vikarbureauer på sygehusene har udviklet sig til en farce. Flere og flere fastansatte siger deres stilling op og søger ansættelse i et vikarbureau med det formål, at opnå en højere løn og bedre arbejdsvilkår.

Denne praksis medfører et dårligt arbejdsklima og voldsomt stigende udgifter for regionerne.

En sygeplejerske ansat på et sygehus ikke så langt fra Viborg kommune fortæller, at flere kolleger har sagt deres faste stilling op og søgt ansættelse i et vikarbureau, hvorefter de er vendt tilbage til sygehuset til stort set det samme arbejde som før, men nu som vikarer.

Hun har indtil nu ikke kunnet få sig til det, men overvejer det.

Ifølge medierne skulle samme praksis gælde for flere  læger med endnu større merudgifter til følge.

Denne praksis må selvsagt ophøre hurtigst muligt. Det kan nemt ske ved at forbyde regionerne at udbetale højere løn til vikarer, end hvad der gælder for samme person i fast stilling.

Vikarbureauerne vil herefter nedlægge sig selv, og personalet vil vende tilbage til fastansættelse og solidaritet.

Det vil ikke medføre gener for sygehuset. Der vil jo være det samme antal personer til rådighed.

Til gengæld bør man efter valget se på de fastansatte sygeplejerskers løn- og arbejdsforhold.

 

FØLELSESPORNO AF VÆRSTE SKUFFE!

Af KD-folketingskandidat Per Asp. Den 13. oktober 2022.

Jeg var ved at få kaffen i den gale hals her til morgen!

Årsagen var at jeg så Karina Lorentzen SF stå frem for åben skærm, og opfordre til, at sætte X ved Karina Adsbøl fra Danmarks Demokraterne, hvis man da ikke havde tænkt sig at stemme på K. Lorentzen ved det nærværende Folketingsvalg.

Grunden var at Karina Adsbøls søn forleden var udsat for et alvorligt færdselsuheld, hvor han kom slemt til skade.

Jeg har medfølelse, og ønsker alt det bedste for Karinas søn. Jeg håber at han kommer over uheldet på en god måde, og uden mén.

Det kan ikke være rigtigt, at vælgerne skal sætte krydset ud fra en kandidats lidelseshistorie? Det må og skal være ud fra de enkelte kandidaters/partiers erklærede politik?

Politiske forskelle

Radikale Venstre

Kristendemokraterne

Juridisk kønsskifte ned til 0-årig

Nej til Juridisk kønsskifte for børn

Afskaf Kongehuset

Bevar kongehuset

Øremærk 3 måneders barsel til fædre

Lad familierne selv bestemme deres barsel

Indfør kvindekvoter for erhvervsbestyrelser

Kvinder kan selv klare at få bestyrelsesposter

Står udenfor udflytningsaftalen af uddannelser

Er med I aftalen om udflytning af uddannelser

Adskil stat og kirke

Bevar folkekirken

Moderaterne

Kristendemokraterne

Afskaf regionerne

Bevar regionerne og nærhed

Ulighedsskabende skattepolitik

Socialt balanceret skattepolitik

Ingen politik ift. psykiatri

Helhedsplan for psykiatri og 6 mia. Kr.

Ingen politik ift. sociale ydelser

Afskaf fattigdomsydelser

Enmandsparti

Fællelskabsparti

Konservative

Kristendemokraterne

Afskaf topskat

Bevar topskat (bredeste skuldre bærer mest)

Hård og nationalistisk udlændingepolitik

Udlændingepolitik baseret på respekt og tillid

Kontanthjælpsloft og integrationsydelser(fattigdomsydelser)

Indfør fattigdomsgrænse og hjælp børn ud af fattigdom

Aktivistiske krige (Afghanistan og Irak)

Krig kan ikke bruges til at skabe demokrati

Ingen minimumsnormering i daginstitutioner

Minimumsnormering i daginstitutioner

Venstre

Kristendemokraterne

Bevar grænsekontrol

Afskaf grænsekontrol

Bevar Arnepension

Afskaf Arnepension. Værdig tilbagetrækning med seniorførtidspension

Kontanthjælpsloft og integrationsydelser(fattigdomsydelser)

Indfør fattigdomsgrænse og hjælp børn ud af fattigdom

Ingen minimumsnormering i daginstitutioner

Minimumsnormering i daginstitutioner

Centraliserede i løbet af 0’erne og 10’erne

Har altid gået ind for decentralisering

Aktivistiske krige (Afghanistan og Irak)

Krig kan ikke bruges til at skabe demokrati

 

Socialdemokratiet

Kristendemokraterne

Spar på friskoler

Støt friskoler

Hård og nationalistisk udlændingepolitik (Rwanda)

Hjælp flygtninge i Danmark (Ukrainere er en succes)

Utilstrækkelig plan for psykiatrien og få midler

Helhedsplan og 6 mia. Kr.

Hæver skatter og afgifter

Sænk skatter

Staten skal styre

Staten skal guide

Overvågning giver frihed

Tillid giver frihed

Liberal Alliance

Kristendemokraterne

Fjern arveafgift

Bevar arveafgift. Nedsæt generationsskiftebeskatning

Fjern topskatten

Bevar topskatten

Ingen minimumsnormeringer

Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Ingen spontan asyl

Spontant asyl skal kunne være mulig

Bevar fattigdomsydelser

Afskaf fattigdomsydelser

Kirke og stat adskilles

Bevar folkekirken

Færre adfærdsreguleringer ift. tobak, alkohol, plastikkirurgi

Adfærdsreguleringer kan være gode. Forbud mod reklamer for plastikkirurgi

  

Socialistisk Folkeparti

Kristendemokraterne

Spar på friskoler

Støt friskoler

Hæv skatter

Sænk skatter

Juridisk kønsskifte for 0-årig

Juridisk kønsskifte som myndig

Staten skal støtte LGBT

Neutralt forhold til LGBT

 

Frie grønne

Kristendemokraterne

Forbud mod korte flyruter

Fint med fly

Opgør med privatbilisme

Bilisme er fint

Sænk energiforbrug (tvang)

Spar på energi (frivilligt)

Juridisk kønsskifte fra 0 år

Juridisk kønsskifte som myndig

Debatindlæg i Ugeavisen Karup 5. oktober.

Fin åbning af folketingsåret

Af Per Asp. Folketingskandidat for Kristendemokraterne i Viborg Kommune.

Tirsdagens traditionsrige åbning af det kommende folketingsår var en dejlig oplevelse med fest og gode taler – både i kirken og i folketinget.

Jeg kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet, da præsten fortalte om tolderen, der var kravlet højt op i et træ. Det er der andre der har gjort!

Statsminister Mette Frederiksen fortalte om fuld beskæftigelse. Det er godt både for de mange i arbejde, men også for statens finanser. Færre udgifter til understøttelse og flere skatteindtægter.

Nu burde der være mulighed for at bygge videre på velfærdssamfundet, og få oversete grupper med. Der er et stort finansielt hul når det gælder folk med psykiske sygdomme. Der er ganske vist sat et lille plaster på det sår, men såret burde renses og sys forsvarligt sammen, så man sikrede en heling.

I begyndelsen af 2021 fremlagde Kristendemokraterne en gennemarbejdet 2030-plan. Her bliver der taget hånd om problemet med psykiatrien og en lang række af andre problemer/udfordringer i samfundet. Planen er skredet en smule efter krigen i Ukraine, og prisernes himmelflugt, men ikke mere, end at den med få justeringer kan føre Danmark videre og sikre velfærdssamfundet.

Planen kan læses på: https://kd.dk/2030-plan/

Ønskes: Bred regering

Som det også fremgik af statsministerens åbningstale i Folketinget, står Danmark over for en række svære udfordringer, herunder alvorlige angreb på vores danske kultur, danske værdier og normer.

Det kræver ”brede” løsninger.

KristenDemokraterne vil efter valget i Folketinget arbejde for, at der dannes en bred regering hen over den politiske midte.

Asger Petersen

Astrupvænget 42

9632 Møldrup

Medl. af

KristenDemokraterne

 

Af Per Asp. Folketingskandidat for Kristendemokraterne

Skriver om utroværdige politikere

De fleste mennesker i vort samfund ønsker oprigtigt at leve i et land der styres af folkevalgte politikere. Altså i et demokrati.

Jeg er en af dem, og jeg ønsker virkelig at medvirke til at et sådant demokrati fungerer, så man kan stole på det. Det skal være sådan at alle bliver hørt, og ingen bliver overset.

Det undrer mig, at flere og flere politikere lader hånt om dem der har valgt dem. Mange hopper fra det parti, hvis politik de er blevet valgt på, og hvis politik, de har arbejdet for at få gennemført, til et andet med et andet grundlag.

Dette er uværdigt, og minder mere og mere om at fastholde ”taburetten”

end at udfylde det hverv som vælgerne har sat dem til.

Jeg vil derfor anbefale, at vi får stoppet denne form for manipulation på en måde, så ingen føler sig forrådt. Det kunne være ved at der blev indført en karenstid, før man bliver valgbar igen, efter et partiskifte.

Det kunne eksempelvis være én valgperiode.

Utilstrækkeligt tilbud til SOSU-medhjælpere og -assistenter

 Asger Petersen

Statsministerens forslag om forbedrede lønforhold under uddannelse vil selvsagt ikke løse problemet med at skaffe tilstrækkeligt personale til at sikre en anstændig pleje af vore ældre fremover.

Der skal mere til.

I betragtning af sagens alvor vil det, uanset rød eller blå regering efter valget, blive helt nødvendigt at forbedre lønnen.

Asger Petersen

Astrupvænget 42

9632 Møldrup

Medl. af KristenDemokraterne

Danmarks

familieparti