Frederik Gaarn Larsen

Pension Etna, Via del Teater Greco

Toarmina. Sicilia 21. jan. 1911.

Kære Hr. Gaarn Larsen!

I travlheden før og under rejsen fik jeg ikke besvaret Deres brev. Men jeg fik det indtryk, at det heller ikke hastede, da der jo dog ikke kunne være tale om at få understøttelse i denne vinter.

Jeg ville tilråde Dem at få en eller anden i København til at holde øje med og skaffe Dem underretning om, hvornår ansøgning om ministeriets understøttelse af kommunitetets midler skal indgives; det er en gang i foråret.

Der er en særlig post for sådanne, som først i senere alder har påbegyndt studierne. Jeg ville da råde Dem til i ansøgningen kortelig at skildre Deres status og udtale, at De ønsker at studere en tid i København, hvis det blev Dem økonomisk muligt.

Andre ting haster det vel ikke med. Jeg skal gerne, når jeg kommer hjem henad sommer, tale med forskellige om Dem. Måske jeg dog til den tid måtte bede dem først sende mig et par ord. Og skulle der inden den tid være noget, De ønskede, skal jeg gerne om muligt give en håndsrækning. Et brev sendt til min Københavnske adresse (Østerbrogade 7B) vil blive sendt efter mig.

Med ønsket om velsignelse over deres arbejde og venlig hilsen.

Deres hengivne 

Valdemar Ammundsen.

Se lige: https://da.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Ammundsen

Anita skriver: Kommunitets midler var oprindeligt et legat stiftet af Frederik den anden i 1569 til studenter der var værdigt trængende.

Brev fra Valdemar Ammundsen til Frederiks Gaarn Larsen