Knud Gaarn-Larsen

CV:

Født 16. april 1948 i Nr. Sundby. Døbt i Skjold Kirke 15. maj 1948.

Startede i Skjold Skole 1. april 1954. I 1960 skiftede jeg til Horsens Private Realskole, hvor jeg sluttede med realeksamen i 1965.

Startede 1. august 1965 som landbrugselev på “Bolund”, der ligger ved Nim mellem Horsens og Brædstrup.

  1. maj 1966 begyndte jeg som karl på Gammelgård i Agtrup ved Sdr. Bjert
    1. november startede jeg på Højgård som fodermesterelev.

2. april 1968 til 31. maj 1969 soldat ved Luftværnsatelleriet i Tønder.

  1. juni til 1. november karl på en gård i Stjær ved Århus.
  1. november til 1. august 1969/71 Hammerum Landbrugsskole
  1. august 1971 HF-kursus på Herning Seminarium
  1. august 1973 til 31. januar 1977 lærerstuderende på Herning Seminarium

August 1977 – juni 2009 Lærer på Frederiks Skole

Juni 2006 til maj 2015 Redaktør på Ugeavisen Karup

2015 projektansat på Havredal Praktiske Uddannelser

2013 til 2021 med til at genstarte Skelhøje Købmandsgaard

Blev i august 1974 gift med Karen Hansen, der uddannede sig til sygeplejerske. Vi har to døtre fra 1978 og 1979.