Grundlovstale i Karup 2023

Kære allesammen,

I dag er en særlig dag – og ikke fordi solen skinner – men fordi vi samles for at fejre vores grundlov og reflektere over de dyrebare værdier, der har formet Danmark gennem den demokratiske tidsalder. En tidsalder hvor ikke kun demokratiet har haft kæmpe betydning for det danske samfund, men også helt almindelige – og måske også glemte – danske værdier såsom forvalterskab, næstekærlighed, åndsfrihed, subsidiaritet & nærhed, menneskeværd og ufuldkommenhed – alle sammen værdier som udspringer af demokratiet.

Demokratiet, det er hjertet i vores samfund. Det er det grundlæggende princip, der sikrer vores rettigheder, friheder og muligheder. Det er et princip vi skal værne om og beskytte med vores stemmer og engagement. Demokratiet handler ikke kun om at stemme ved valg, men også om at deltage aktivt i samfundsdebatten, lytte til hinandens synspunkter og arbejde sammen om at skabe positive forandringer. Derfor skal vi fortsætte med at styrke vores demokrati ved at opmuntre til åben dialog, have respekt for alsidigheden og beskytte alle borgeres rettigheder.

Demokratiet, som vi skal værne om, er ikke kun et politisk system, men en levende puls, der strømmer gennem vores samfund. Det er vores demokrati, der sikrer, at magten er fordelt og udøvet af folket, af os allesammen. Det giver os muligheden for at deltage aktivt i beslutningsprocessen og udtrykke vores synspunkter. Et godt eksempel er folkeafstemninger om EU. I afstemninger om EU og tidligere EF er der nemlig blevet stemt både stemt ja og nej et utal af gange – og begge sider er på skift kommet sejrrigt ud på den anden side. Vi hver især kan jo mene, hvad vi vil om resultaterne afstemningerne. Men prøv at tænke på en verden, hvor vi ikke havde haft mulighed for selv at tage stilling som et folk og et fællesskab, men havde været nødt til at følge elitens vilje, ja måske endda tyrannens. Nej tak, siger jeg bare.

Forvalterskab, det er et centralt princip, der minder os om vores ansvar for at bevare og beskytte vores samfund og Jorden. Som forvaltere har vi en forpligtelse til at træffe bæredygtige valg, der sikrer en sund fremtid for kommende generationer. Det indebærer at tage ansvar for vores miljø, mindske det fodaftryk vi sætter i klimaet og værne om naturressourcerne. Lad os inspirere hinanden til at handle med omtanke og tage skridt mod et mere bæredygtigt samfund. Og historien taler sit klare sprog. Vi var nogle af de hurtigste til at udvikle nye og grønne teknologier – og ja, jeg behøver kun at sige et ord; vindmøller. Danmark var – og er måske stadig – en grøn teknologi magt, og det skal vi fortsat være.

Næstekærlighed, det er kernen i vores sammenhængskraft som samfund. Det handler om at vise omsorg og empati over for vores medmennesker, uanset hvem de er eller hvor de kommer fra. Næstekærlighed er en handling, der skaber positive forbindelser og støtter dem, der har brug for det mest. Derfor skal vi styrke vores fællesskabsånd og vise næstekærlighed gennem små handlinger af venlighed, frivilligt arbejde og solidaritet. Sammen kan vi skabe et samfund, der er præget af medfølelse og omsorg – fremfor en babysitter stat eller ”jeg”-kulturens samfund. Næstekærlighed er en værdi, der er dybt forankret i vores danske identitet. Det handler om at se ud over vores egne behov og tage hånd om hinanden. Da tusindvis af ukrainere sidste år flygtede til Danmark, da trådte frivillige organisationer og enkeltpersoner til for at tilbyde husly, mad og støtte. Dette viser vores medfølelse og solidaritet som nation. Værdier som vi skal blive ved med at bevare!

Åndsfrihed, det er en afgørende værdi, der sikrer vores ret til at udtrykke vores tanker, tro og overbevisninger. Det er igennem åndsfrihed, at vores samfund kan udvikle sig, at vi lærer af hinanden og forstår forskellige perspektiver i livet. Lad os huske, at åndsfrihed også indebærer respekt for andres ret til at udtrykke deres holdninger. Ved at skabe rum for åben dialog og gensidig respekt kan vi opbygge et samfund, der er åbent, tolerant og beriget af alsidighed. Åndsfriheden må vi ikke lade tugte, den skal have lov at blomstre – selvom det kan være svært.

Subsidiaritet og nærhed – to ord, men samme betydning – det er principper, der vægter betydningen af lokale fællesskaber og tager hensyn til den enkeltes behov. Subsidiaritet handler om at træffe beslutninger på det niveau, der er tættest på dem, det angår. Det indebærer at give mere magt og ansvar til det lokale samfund, hvor beslutninger træffes med indsigt i de konkrete udfordringer og behov. Nærhed handler om at styrke relationerne mellem mennesker, skabe et solidarisk samfund og tage ansvar for vores medborgere. Derfor skal vi arbejde for at skabe stærkere lokale fællesskaber, hvor vi lytter til hinanden, samarbejder og tager del i at opbygge vores lokalsamfund. Det også årsagen til at vi hylder decentralisering og dæmonisere centralisering. Desværre gør det samme sig ikke altid gældende på Slotsholmen og i Christiansborg korridorer.

Så er der menneskeværd, hvilket er fundamentet, som vores samfund står på. Det handler om at anerkende, at ethvert menneske har en unik værdi og ret til at blive behandlet med respekt og værdighed. Uanset vores forskelle i baggrund, tro eller identitet skal vi sikre, at alle har lige muligheder og rettigheder. Derfor skal vi kæmpe for et samfund, hvor inklusion og lighed er bærende principper, og hvor vi bekæmper diskrimination, ulighed og enhver form for uretfærdighed. Det ligger helt fundamentalt i os at beskytte menneskerettigheder og bekæmpe diskrimination. Det så vi jo så sent som i 2015 med vedtagelsen af ​​loven om ligebehandling, der forbyder forskelsbehandling på grund af race, religion, køn, seksuel orientering og meget mere. For i det danske samfund har alle mennesker uendelig værdi.

Og til sidst har vi ufuldkommenhed, det er en erkendelse, vi omfavner. Vi er alle mennesker, og vi begår fejl. Men det er netop gennem vores fejl og ufuldkommenheder, at vi kan lære og vokse som individer og som samfund. Så lad os skabe et samfund, hvor vi møder fejl med forståelse og hjælper hinanden med at lære af dem. Lad os skabe et miljø, hvor tillid og gensidig forståelse trives, og hvor vi arbejder sammen om at opnå vores fælles mål. Et samfund, hvor vi ikke klandrer folk for fx at vælge den forkerte mand i livet, men i stedet rækker hånden ud, og omfavner den person, som har valgt forkert, og viser ham eller hende kærlighed og omsorg i stedet for spot og spe. 

Kære venner, Det her er jo ikke ny viden for nogen af os. Vi kender alle eksempler på, hvordan vi i Danmark har stået sammen og hjulpet hinanden og andre i svære tider – man behøver blot at se mod Ukraine, hvor det danske civilsamfund viste overskudet til at hjælpe nødlidende uden for landets grænser, og dem som er flygtet hertil. Vi kender også allesammen eksempler på, hvordan vores åndsfrihed har skabt rum for vigtige debatter og forandringer – selvom I, ligesom jeg, sikkert også vil have været enkelte debatter foruden. Og vi kender alle eksempler på, hvordan lokale fællesskaber har taget ansvar og skabt positive forandringer i vores samfund. Alt det minder os om styrken i vores danske værdier og principper.

Lad os bruge de eksempler vi hver især har som inspiration til at fortsætte vores rejse mod et bedre samfund. Og en lille opfordring vil jeg lade falde til jer i dag – ligesom jeg gør til alle andre. Værn om familien og de nære relationer, så de bliver ved med at være en kilde til støtte og tryghed livet. Udøv næstekærlighed og omsorg for hinanden – uanset hvem I står overfor. Værn om åndsfriheden og vær med til at sikre, at alle stemmer bliver hørt og respekteret. Og vær med til at styrke nærheden i samfundet hvorind I kan.

Kære venner, tak for jeres tid. Og glædelig Grundlovsdag.

Henrik Husted Hjortshøj. Politisk Næstformand i Kristendemokraterne.

Translate »