Jørgen Lind – en mand med mange interesser

Jørgen Lind – en mand med mange interesser.

Jørgen M. Lind

Tekst og foto: Knud Gaarn-Larsen. 2001.

Det var både spændende og en tillidserklæring, at blive valgt til det første byråd i Karup kommune efter kommunesammenlægning i 1970, men det var en endnu større tillidserklæring, da jeg i 1972 blev valgt til AIFs bestyrelse, siger Jørgen Madsen Lind – bedre kendt som Jørgen Lind – i en snak med Avisens udsendte. Denne forskel kan måske undre lidt i dag, og Jørgen Lind forklarer, jo, den gang var det ikke så ligetil for en fra Haurdal, at komme ind i en bestyrelse i en forening i Frederiks, for dengang levede lokalpatriotismen i bedste velgående, og der var en evig kamp mellem de forskellige lokalsamfund. De er skel, er heldigvis blevet mindre i dag konstaterer Jørgen Lind, og funderer lidt over, at det da vist var under indflydelse af at alle børnene fra Grønhøj, Haurdal og Skelhøje samledes i den nye centralskole, som Jørgen Linds fars murerfirma fik første entreprise på at opføre, så den kunne indvies i efteråret 1958.

Gik i faderens fodspor

Jørgen Lind er født i Haurdal i foråret 1929, som en ud af murermester Linds 8 børn, og da skolegangen, der endte med et år på Levring Efterskole, var overstået, så valgte han at gå i faderens fodspor, og i 1950 lavede han svendestykke fra Hadsten Håndværkerhøjskole, så han kunne begynde som svend i faderens murerfirma i Haurdal.

Det er blevet til mange spændende opgaver i tidens løb forklarer Jørgen Lind. Det var Jørgen Linds far der startede firmaet i 1914, og for en tid siden fandt Jørgen Lind ved en tilfældighed en kvittering fra 1914 udstedt til Viborg Statsskovdistrikt, der viste, at firmaet har haft arbejdet med at reparere og vedligeholde alle de mange bygninger der hørte til Viborg Statsskovdistrikt lige frem til 1989, hvor Jørgen Lind afviklede firmaet for at gå på efterløn. Jørgen Lind overtog firmaet fra hans broder i 1975, efter at de i ti år havde været fælles om at drive det videre efter faderens død.

En afstøbning af Lysgårds mærke, som det kan ses på en sten på Kongenshus Mindepark.

Frederiks skole

Det er blevet til mange spændende opgaver kan Jørgen Lind berette. I begyndelsen da Jørgen Lind begyndte som svend var det vandværker man specialiserede sig i, og rejste rundt og byggede. Senere er det blevet til mange andre spændende opgaver. Frederiks skole i 1958 er allerede nævnt, men også Engesvang skole og genopførelsen af Levring efterskole efter en brand sidst i 50erne er med i rækken. Kongenshus var også en spændende opgave fortæller Jørgen Lind, lige som arbejdet med at udbedre skader og forhindre den fortsatte nedbrydning af ruinen ved Hald, og laden ved Hald Hovedgård. Jørgen Lind har også i mange år været med når Frederiks menighedsråd skulle holde deres årlige bygningssyn på Frederiks kirke, præstegård og præstebolig. Det er også blevet til rigtig mange parcelhuse. Jørgen Lind viser et billede af det han kalder lærer Petersens hus, der i dag ligger på hjørnet af Holbergsgade og Åkjærsvej, men den gang lå på åben mark. I 60erne var det almindeligt at kommunerne byggede tjenesteboliger til skolerne, for at trække de nødvendige lærere til skolerne på landet.

Her bæres et spær ad det der i dag hedder Holbergsgade.

Alhedehallen

Sidst i 60erne var der en flok initiativrige mennesker der bestemte sig for at der skulle opføres en idrætshal i Frederiks ved frivillig indsats. Linds murerfirma lagde vederlagsfrit stilladser og andet grej til, og da det hele en vinter var ved at gå helt i stå for de frivillige, gav man også en hjælpende hånd, så projektet kunne gennemføres og i 1970 kunne man indvi den ny Alhedehal, der siden ved knopskydning er blevet udvidet med en flot svømmehal, endnu en idrætshal og et kulturhus med tilhørende lokaler for klubber og foreninger i lokalområdet. Et sted der i dag summer af livlig aktivitet, til glæde for rigtig mange.

I 1949 faldt Jørgen for pigen Anna Jensen der var datter af en tømrermester fra Rindsholm, jo, lige børn leger jo bedst siger Jørgen Lind med et glimt i øjet. Anna blev ansat i brugsen i Haurdal, og det var her de fandt hinanden, og i 1952 blev de gift, og bosatte sig på Smedevej i Haurdal, men i 1970 flyttede parret med deres 4 børn til Frederiks. Børnene er for længst fløjet fra reden og har bosat sig rundt omkring i landet, mens Anna og Jørgen Lind fortsat bor i huset på Trehusevej overfor børnehaven og Alhedehallerne.

Huset på dette billede ligger Holbergsgade 7.

Aktiv kartoffeltysker

Jeg har haft nemt ved at få en ny hobby, siger Jørgen Lind da samtalen kommer ind på det, og i flæng kan nævnes mønt- og frimærkesamler, at dreje i ler, finde oldsager, fotografering, træskæring og biavl, men det er arbejdet med at finde rødderne på mødrene kartoffeltysk side der de sidste mange år har optaget ham mest. Jørgen Lind var med da man besluttede at fejre 225året for kartoffeltyskernes ankomst til Alheden i 1984. Man endes om at markere begivenheden ved at få lavet ’Kartoffelpigen’ i sten. Et fint lille anlæg der nu er placeret centralt i Frederiks. Skæbnen ville at der blev indsamlet 45.000 kroner for meget til dette formål, og Jørgen Lind var så med til at bestemme at pengene kunne gå videre til en museumsforening, der skulle arbejde for oprettelsen af et museum for kartoffeltyskerne på Alheden, et projekt der fortsat arbejdes på.

Jørgen Lind har alle dage samlet på ting. Ting der gemmer minder.

Både store og små huse

Det er ikke kun store huse Jørgen Lind har opført. I forbindelse med arbejdet i kartoffeltyskerforeningen har Jørgen Lind lavet tre modeller af bygninger fra kolonisternes første tid på Alheden. Et par af dem findes i dag på Hjerl Hede, mens det sidste kan ses på Blicheregnens museum i Thorning. En seks syv gange har Anna og Jørgen Lind været på tur med Kartoffeltyskerforeningen, og formanden Etlar Kramer fra Silkeborg har sit domicil hos Anna og Jørgen Lind, når der er større begivenheder der kræver hans tilstedeværelse i Frederiks i flere dage.

Jørgen Lind i hans værksted i kælderen under huset på Trehusevej.

Tur på Alheden 26. august

Smerter i knæ og hofter efter et langt livs hårdt slid fik Jørgen Lind til at gå på efterløn i 1989, og smerterne forhindrer ham i at deltage i de større turer, men det forhindrer ham ikke i selv at lave en tur og at virke som guide på denne tur, og der er som alt hvad Jørgen Lind arbejder med lavet et godt forarbejde, så der venter garanteret deltagerne en spændende oplevelse når de lørdag den 26. august kan komme med rundt på en tur i den gamle Frederiks kommune, jo Jørgen Lind er ikke den der sætter sig hen og venter på at blive gammel.

Artiklen har været bragt i Kjellerup Tidende og Midtjyllands Avis august 2001.

Translate »