Samtale med Otto Christensen, Mosevej 12, Karup.

 

Et liv med vinger

Tekst og foto Knud Gaarn-Larsen

I mosen lige midt mellem Karup og Kølvrå. Her hvor den oprindelige vej mellem Karup og Ilskov lå og krydsede jernbanen Herning – Viborg. I det tolvte ledvogterhus, talt fra Herning. Det hus der ved et tilfælde også fik gadenummer tolv, nemlig Mosevej 12. Det hus har nu i over 50 år dannet rammerne omkring Agnes og Otto Christensens liv.

Faderen torpederet

Man behøver ikke at have snakket længe med Otto og Agnes for at finde ud af at de ikke er født og opvokset på stedet, og de mere end 50 år på egnen har ikke spoleret deres sjællandske dialekt.

Midt på sommeren 1922 kom Otto Christensen til verden i Søborg ved Gilleleje. Faderen var sømand, og sejlede på de store have. Under første verdenskrig blev hans skib torpederet på Atlanten, men dengang advarede man besætningen, fortæller Otto Christensen. Man gav dem ti minutter til at komme i bådene, og så var man ellers ganske alene på det store hav i en lille båd, men reddet blev de da. Men under anden verdenskrig gik det galt. Her var der ingen advarsler, og faderen omkom, da hans skib blev torpederet og sank.

Ikke brug for mekanikere under krigen

Allerede før krigen havde Otto Christensen en drøm om at komme i lære som bilmekaniker, og det lykkedes da også at finde et værksted i Skælskør, hvor han startede som ’feje-dreng’ med udsigt til at komme i lære som mekaniker, når lige mester havde sikret sig, at fingrene vendte rigtigt. Men så kom krigen og satte en brat stopper for alle drømmene. Der kunne ikke skaffes brændstof, og rigtig mange biler blev klodset op, så der var ikke meget at reparere på. Nogle mekanikere forsøgte sig som cykelmekanikere, men der var langt fra plads til alle, så Otto Christensen måtte se sig om efter noget andet. Valget faldt på en plads ved landbruget, og set i bakspejlet, var det måske ikke så tosset, for på gården arbejdede også Agnes, og det varede ikke længe før de fattede sympati for hinanden, og det endte da også med at de to blev gift i 1942.

Tryghed i DSB

Otto Christensen skiftede nu bane, og fik arbejde i en skov. Det var et arbejde som virkeligt appellerede til Otto Christensen, og et arbejde som han godt kunne lide, men han turde ikke satse på en fremtid inden for skovbruget, for alle mente, at når krigen var forbi, så var der hugget så meget træ, at der ikke ville være arbejde at få de næste mange år, så da DSB i krigens slutning søgte folk, så skiftede Otto Christensen igen spor, og blev ansat indenfor etaten, men sikkerhed i ansættelsen, løn under sygdom og sidste men ikke mindst, så kunne han se frem til en pension når han valgte at trække sig tilbage. Men selv om det blev til mange års ansættelse i DSB, har Otto Christensen aldrig fundet sig helt rigtigt tilpas indenfor DSB-systemet.

Først til Karup, så Kølvrå

Familien ville gerne havde deres eget, og det skulle ikke være en lejlighed på fjerde sal i en større by, så da stillingen som trafikekspedient i Karup med tjenestebolig i vogterhuset i mosen blev ledig, så søgte og fik Otto Christensen stillingen. Senere, da flyvestationen for alvor begyndte at udvikle sig, flyttede Otto Christensen til stationen i Kølvrå, og her blev han helt til 1971, hvor banen blev nedlagt for persontransport. Der var stadig en del godstransport på banen til flyvestationen, men også den transport fik ret hurtigt ende. I begyndelsen blev der transporteret meget flybrændstof på banen, men nu kommer det nødvendige brændstof gennem en rørledning, og det er skæbnens ironi, at den rørledning går midt under Otto Christensens have. Senere var der mange tunge transporter af flymotorer, der skulle til reparation i Holland, men med tiden valgte flyvevåbenet landevejen som transportvej, og på den måde mistede banen sin betydning og berettigelse.

På sporet til det sidste

Der var et rigtig godt klima på stationen i Kølvrå mellem de ansatte, erindrer Otto Christensen, men det kunne til tider være lidt belastende med alle de mange militærfolk der kom og gik, for det var ikke dem alle der var lige høflige, og folk i en anden uniform anså de ret åbenlyst for andenrangs mennesker.

Tilbage til skoven

Da banen blev nedlagt fik Otto Christensen en tid arbejde ved godsbanen i Herning, men det frie liv i skoven trak, så Otto Christensen henvendte sig til skovfoged Nielsen ved Gedhus. Skovfogeden kunne ikke forstå, at folk kunne tænke sig at skifte deres gode og sikre arbejde ved DSB ud med et fysisk hårdt og også beskidt arbejde i skoven, men indvilgede dog i at ansætte Otto Christensen, og det blev til 12 gode år i skoven konstaterer Otto Christensen, og i 1984 valgte han at gå på efterløn.

Begyndte som biavler

Også Agnes fulgte med i skoven, og var i nogle år ansat på savværket i Gedhus.

I 1958 snakkede postbud Bangshøj fra Karup Otto Christensen for, at han skulle forsøge sig som biavler. I løbet af kort tid blev han udstyret med et gammelt trugstade, og da der kom en sværm fik han hjælp af Bangshøj til at fange denne sværm af ’den gode brune hedebi’, som Bangshøj sagde, men det var nu nogle arrige asener, konstaterer Otto Christensen med et glimt i øjet. Men biavlen fangede Otto Christensens interesse, og med tiden udvidede han så han på et tidspunkt var oppe på over 20 stader. Det er også blevet til mange kurser, fortæller Otto Christensen. Danmarks Biavlerforening arrangerede, og det endte med at Otto Christensen blev bisygdomsinspektør. Hvervet indebar, at Otto Christensen skulle besøge biavlere fra Karup til Videbæk, der var plaget af sygdom i deres bier, men da det var før det var almindeligt med telefon i hvert hus, kunne man sagtens risikere at køre mange kilometer forgæves, når man skulle se til nogle bier, og ejeren ikke var hjemme, så Otto Christensen valgte at trække sig fra det arbejde. I stedet er han nu ’kyndig biavler’, hvilket giver ham ret til at syne bifamilier og udstede flytteattester.

Formand i 25 år

Også på det organisatoriske område har Otto Christensen gjort en kæmpe indsats. I år er det 25 år siden at han første gang blev valgt som formand for Herning og Omegns Biavlerforening, og der er sket meget i de 25 år Otto Christensen har været formand. Der har været et beklageligt fald i antallet af aktive biavlere, selv om man har gjort meget for at gøre opmærksom på denne gode hobbys muligheder ved at deltage på messer og udstillinger. Otto Christensen har også været en af de drivende kræfter, da man for nogle år siden startede en skolebigård i Gedhus, hvor interesserede samles hver mandag aften i sommerhalvåret, for at udveksle erfaringer, og for at være med til på en god måde at hjælpe nye mennesker med interesse for biavl i gang med denne hobby. Men nu skal det være slut, slår Otto Christensen fast. Jeg har sagt til bestyrelsen, at jeg ikke stiller op til næste valg. Nu må yngre kræfter overtage.

Tid til andet

Men Agnes og Otto Christensen kommer ikke til at kede sig. I kælderen under huset har Otto Christensen gang i en anden lidenskab, at binde bøger ind, og man behøver da heller ikke at lægge biavlen på hylden bare fordi man ikke længere er formand, konstaterer Otto Christensen. Bierne skal passes, honningen skal behandles nænsomt og der skal laves fine voksafstøbninger og træskærerarbejder, og ikke mindst skal omgangen med den store familie plejes. Parret har to piger der bor i henholdsvis Sunds og Viborg, og ikke færre end 15, børn børnebørn og nu også tre oldebørn, jo, parret kommer ikke til at kede sig.

Der har været mange vinger i Otto Christensens liv. 27 år var han ansat i DSB, hvor logoet var et hjul med vinger, og siden 1958 har hans store interesse og lidenskab været de små flittige vingede væsener, bierne. Og Otto Christensen er en god mand at besøge, hvis man gerne vil have et godt råd i biavlen, eller hvis man bare ønsker en hyggesnak.

Translate »