Skjold: Husker du vor skoletid ….

Jeg er begyndt at notere erindringer om vores skoletid. Du kan jo kun huske en del af det.
-Frilæsningsbøger med fx. “Martin i Afrika” når vi var færdige med vores regnestykker. Den bog var forøvrigt racistisk!
-Snestormen, hvor Kaj og jeg vandrede tværs over Højagergårds marker og var fremme ved skolen kl. godt 9 for dernæst at gå hjem igen – skolen var lukket pga. sne –
Vi fik selvfølgelig ikke tilbudt varm kakao eller boller med smør – bare på med de våde vanter og hjem igen.
-Rytterkampe i skolegården, hvor en stor dreng havde en mindre dreng på ryggen, som så skulle rive de andre ned.
-Vores klasse endte med at have klasselokale i sognerådets mødelokale, hvor der altid stank af tobaksrøg efter deres møder.
-Gymnastik uden bademulighed med efterfølgende svabring af gulvet. Lærer Haustrup forlangte skift af undertrøje efter gymnastik!
-Forældreaften for hele skolens forældrekreds, hvor den enkelte elevs arbejder var udstillet i klasseværelset (ikke sjovt for de ord- eller talblinde).
-Sognerådsformanden kom med bolcher på den skoledag, hvor der var åben skole – forældredag
-Tysktimerne i lærer Mouritsens privatbolig – nede i fyrkælderen! (så havde han nemt ved at komme hjem til sin unge kone).
-Klapjagt i Boller Statsskov, hvor en af os blev skudt. (5 kr. for en dag i smadder og våde grene)
-“Fridage” hvor vi fik fri fra skole kl. 12???  for at sælge Dybbølmærker og lignende
-Høstfridage hvor vi spurgte om fri for at komme hjem for at hjælpe med høsten, og det fik vi altid.
-Busudflugt til a) Hem Odde b) Odense (å-fart) c) Kongenshus Mindepark og Viborg.
-Oles fødselsdag i Møgelkær hvor vi sad i stuen hørte hørespil i radioen – “Folk og røvere i Kardemomme by” omkring 1956?
-Vi smed snebolde efter en meget bister mand, som kørte mælk til mejeriet på sin Fordsontraktor. Han truede med lærer Clausen. Så holdt vi op!
-Der var desværre et par gårdbrande. Dem kørte vi lige hen til på vej hjem fra skole.
Skrev Orla, og
Knud tilføjer:- Det var en stor ære, at få lov til at ”ringe ind”. Læreren der havde gårdvagt udpegede en elev, der skulle løbe ind og trykke på en knap, så alle kunne høre, at der var time igen. “down town” Skjold omkring 1960

– En dag havde militæret en øvelse med en masse køretøjer lige uden for skole. Da fik vi et meget langt frikvarter.

– Vi sad efter, fordi vi ikke kunne huske hvad Jesus sagde til Simon Peter, da Simon Peter også gerne ville gå på vandet, som Jesus gjorde. Ernst kunne huske det – fortalte han grinende i frikvarteret efter. (Jesus sagde: ”Kom!”)

– Mouritsen var god til at tegne, og han tegnede en Ford-bil på tavlen. Det var jeg meget betaget af.

– Jeg løb engang imellem over på mejeriet og købte en l sødmælk, som blev sat til livs i et spisefrikvarter. Der var en kapsel på flasken. Det øverste var fløde. Det var forbudt at forlade skolen i skoletiden..

– Jeg lånte Finns blyant til skolefoto. Der var en olietønde der flød i væske. Det var stort!

– Finn skulle stave til ribs, og han stavede: R – I- EBS. Mouritsen ville vide hvordan ”EBS” så ud.

– En dag på vej til skole, var de ved at lægge ny asfalt på vejen fra Ramberg og ned mod skolen. Det var enestående godt vejr. Hvordan jeg overså en 200 l tjæretønde, der lå på vejen, ved jeg ikke – men det kostede et nyt forhjul hos Hjerrile i Sejet, og sikert et par skrammer.

– jul i brugsen står klart i erindringen. Et elektrisk tog kørte lundt i et snelandskab i udstillingsvinduet og der blev sat en ”trappe” op fra disk til væg med legetøj.