Et tilfælde at LEGO ikke kom til Frederiks

Et tilfælde at LEGO ikke kom til Frederiks

Af Knud Gaarn-Larsen. April 2010

Efter sigende skulle grundlæggeren af LEGO Krik Kristiansen have arbejder på legetøjsfabrikken Hedeboflid i Frederiks, og kun et tilfælde gjorde, at han flyttede til Billund.

Ugeavisen har snakket med lokale folk og med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv og biblioteket har vi forsøgt at trevle, det der har vist sig at være en spændende historie op.

Historien tager sin begyndelse i starten af 1900-tallet. Jernbanen er kommet til Frederiks, og med den en Johannes Beck, som havde flere vidtløftige ideer. Han var med til at etablere en bestand af rener på Kongenshus hede og flere andre ting. En af tingene var, at han sammen med Jakob Stordal ,ved stor veltalenhed, fik rejst en aktiekapital på 20.000 kroner. Mange penge i datidens kroner. Selskabet kom til at hedde; ”Legetøjsfabrikken Hedeboflid”. Pengene blev sat i et hus, der blev bygget over for stationen i Frederiks, og der blev købt maskiner. Produktionen gik i gang, men afsætningen svigtede, og i løbet af få år var hele aktiekapitalen brugt, og det hele blev solgt. Heller ikke den næste ejer havde det store held, så i 1927 blev bygninger og maskiner solgt til Karl Pedersen, der havde været rejsende i legetøj. Det lykkedes Karl Pedersen at få etableret en strømlinet produktion af legetøj, hvor brædder kom ind i den ene ende, og det færdige legetøj kom ud i den anden. Der blev lavet omkring 70 forskellige modeller, og da valutaforholdene gjorde det vanskeligt at importere fra Tyskland tog produktionen fart, og i 1935 arbejdede 34 mænd og kvinder på fabrikken. Timelønnen var på 40 øre og arbejdsdagen var på ti timer dagligt. En stor del af produktionen var at snitte træheste, og andre snittede husdyr. På akkord fik man en øre for de mindste og op til 12 øre pr stykke for de større.

Det fortælles om Karl Pedersen at han kunne være noget ilter. Da de ansatte ønskede at komme i fagforening, blev de alle fyret – men de blev nu senere ansat igen.

Udbrydere

I 1935 finder to af de ansatte sammen. De blev enige om, at de lige så godt kunne lave deres egen virksomhed. Det var A. M. Bitsch og Johannes Rasmussen, der i Marinus Bitschs hus på Kongemosevej dannede firmaet ”Bitsch og Rasmussen”. A.M. Bitsch står for Anker Marinus Bitsch, men til daglig blev han kaldt Marinus Bitsch, eller Marinus Nøjmand. Rasmussen havde udviklet nogle modeller, mens han var på Hedebofild, og dem tog han med, og flere af de bedste medarbejdere fulgte også med, og nu gik produktionen af trælegetøj strygende på begge fabrikker. Der blev lavet husdyr, vogne, dukkevogne, syæsker, små biler i træ og meget andet.

Opdeling

I slutningen af 1930erne skiltes vejene for Johannes Rasmussen og Marinus Bitsch. Johannes Rasmussen flyttede til Karup, og fik lønarbejde, mens Bitsch købte Rasmussens andel, og fortsatte produktionen, og man havde en god produktion, også under krigen, selv om det var vanskeligt at skaffe materialer. En af de store kunder var FDB.

Plastic

På et tidspunkt efter krigen begynder plastic at vinde frem på bekostning af træ.

– Far havde forbindelse til en ”Grosbøll”. Han var vist lidt af en fidusmager. Far gav ham penge, så han kunne rejse til Tyskland, hvor der var noget med plastic, men han kom aldrig tilbage, og han endte vist i Billund, hvor det var Kirk Kristiansen der i stedet overtog ideen med at lave legetøj af plastic, fortæller Eigil Bitsch, der er søn af Marinus Bitsch, og bor på Jernbanegade i Frederiks, ikke langt fra hvor Hedeboflid lå.

Var omtalte Grosbøll kommet tilbage til Frederiks, som aftalt, så kunne det jo godt være at A.M. Bitsch havde fået patentet, i stedet for Kirke Kristiansen, og at LEGO havde ligget i Frederiks og ikke i Billund.

Begge fabrikker i Frederiks er nu væk. Hedeboflid blev omdannet til plejehjem og møbelforretning, før den blev solgt og revet ned, men ejeren Karl Pedersen var en driftig mand, så da Frederiks Skole blev flyttet til dens nuværende placering, var han forud for sin tid og med til at lave et ungdomshus – Ungdomsborgen, som det blev kaldt.

Bitschs fabrik blev til møbelsnedkeriet Alheden, og lå over for Frederiks Tømmerhandel, og det er senere revet ned for at give plads til boligerne i Alhedeparken.

Translate »