KristenDemokraterne i Viborg Kommune

  • Valgkalender

 

Kristendemokraterne i Viborg Kommune opstiller Per Asp til 

Folketingsvalget.

Per Asp, Viborg Erhvervskonsulent

Lokalkandidat i begge Viborgs kredse

Mærkesager:

• Forbyd al reklame for spillekonsortier.
• Forskning i kernekraft og andre energikilder end sol og vind.

• Erhvervsuddannelserne skal styrkes.

• Stop centraliseringen og styrk mulighed for bosættelse i landdistrikterne.

• Genbrug og den grønne omstilling optimeres.