Kjølhede

Slægten Kjølhede

Kresten Johansen og Marius børn, boende i Kjølhede.

Johan           døbt 1. søndag i fasten 1693

Katarina       døbt 6.10. 1698

Anne Marie døbt onsdag efter midfaste 1702

Johan Kristensen            Vielse og konens navn er ikke fundet.

Børn født i Kølhede

Maren                                10. søndag efter trinitatis                     1717

Kristine                                                                                               1719

Kristoffer                           21.  søndag efter trinitatis                    1722

Villum                                23. søndag efter trinitatis                     1725

Kresten Kjølhede og Else Pedersdatter vies i Bøvling Kirke 2. juli 1772 – disse havde kongebrev

Børn født i Kjølhede

Johan                                Døbt1. søndag i trinitatis                      1773

Johan                                døbt 13. søndag efter trinitatis            1774

Villum                                født 6.4.                                                  1777

Peder                                 født 19.5                                                 1780

Ivar                                     født 19,5,                                                1780

Kresten Kjølhede begraves 8.5.1787 – 67 år gammel

Skifte efter ham findes i Ryssensten 1787 – s – 211

 Enken Else Pedersdatter vies 26,10,1787 til ChrestenThomsen. Han begraves 21,1,1806 med ceremoni 55 år gammel

Johanne Skov Hansens oldefar: Ungkarl Johan Kristensen grta Bøvling Sogn og pigen Birgitte Kristine Kristensdatte i Søndre Kirkegaard vies i Nees 11. juli 1806

Børn født i Kjølhede

Else Johansdatter                                 døbt den 10,5,1807

Chresten                                                 døbt den 7,5,1809

Ida Margrethe                                        døbt den 9,3,1811

Maren                                                      døbt 22,2,1813

Chresten                                                 døbt 25,7,1815

Birgitte Kierstine                                    døbt den 1,9, 1817

Jens Stausholm                                     Døbt den 20,6,1820

Marie Johansdatter                               døbt den 22,5,1824

Johan Kristensen døde i Kjølhede 18,5,185579 ¾ år gammel. Han var sognefoged og lægsmand. Som soldat havde hanværet i garden. Ve Marens fødsels i 1813 nævnes han som underbefalingsmand. Hans kone Birgitte Kristine døde 9,11,1863 85 år gammel. Hun var født i Nees.

Else Johansdatter og ungkarl Kresten Veiling Kristensen fra Smedsgaard 22 år gammel bies i Bøvling Kirken 21. marts 1829.

Børn født i Smedsgaard

Johan                                                      11,2,1829

Kresten                                                    10,10,1831

Poul                                                         1,9,1832

Ove Henrik                                             22,1,1835

Maren                                                      25,1,1836

Peder                                                       2,12,1837

Birgitte Kirstine                                      5,5,1839

Jens                                                         23,4,1841

Ivar                                                           1,10,1842

Karen Margrethe                                   28,1,1845

Hanne                                                      24,8,1846    

Eskild                                                       7,3,1148

Anna Margrethe                                     29,2,1852

Chr. Veilingfaar skødee fra Kresten Ovesen læst 7,12,1828 og skøde fra Jens Pedersen Søgaard læst 12,9,1838 og skøde fra ProkuratorKristensen læst 24,11,1852

Chr. Johansen Kjølhede ungkarl 30 år gammel og pige Mariane Jespersdatter 29 år gammel af Krogshede vies i Bøvling Kirke 8. juni 1839.

Børn født i Nykøbing Mors

Johan Kjølhede                                     10,4,1845 (slået ihjel af hest efter P. Kjølhede brev)

Jesper                                                     13,4,1847

Birgitte Kierstine                                    9,3,1851

Kristian Karl                                            3,7,1853

Marie                                 (Ikke fundet i kirkebogen død i København)

Johan blev ihjelslået af en hest som dreng. Jespers børn lever i Grenaa. Blev konfirmeret i Ørslevkloster kirke 1861

Kresten Johansen Kjølhede omkom 28. juni 1839 som købmand og værtsfolk til Nykøbing Mors.

Chresten Johansen Kjølhede 48 år gammel og Inger Marie Pedersen Brask 26 år gammel blev viet i Ørslevkloster Kirke 11,51857. Datter af skolelærer og kirkesanger i Lynderup Peder Jensen Brask

Deres børn født i Virksund

Birgitte Kristine                                      f. 31,5,1863

Peder                                                       f. 7,12,1854

Johanne Marie                                       f. 8,12,1856

Erasmine                                                f. 10,11,1857

Hohan                                                      24,3,1860

Marie                                                       21,9,1862

Johanne Marie                                       2,7,1865

Hartvig Villiam                                        11,11,1868

Louise Frederikke (Døbt i Aaarup Kirke 20,12,1871)

Kresten Johansen Kjølhede øde 27. maj 74 år gammel 1883 og begraves 4. juni. IngerMarie døde 22. maj 1917. Begge ligger begravet på Ørslevkloster Kirkegaard 86 år gammel.

Ida Margrethe og ungkarl Louis Jensen af Kjøldige 30 år gammel vies i Bøvling Kirken 1,11,1832

Børn født i Bøvling

Johan Kjølhede Laursen                                            30,8,1833

Maren                                                      2,6,1835

Jens                                                         12,4,1835

Birgitte                                                     7,6,1840

Niels                                                        18,9,1842

Bertel                                                       17,11,1844

Ivar                                                           9,4,1847

Marie født i Estvad døde samme  aar 10,121850 ankom til Estvad 6,6,1848

Maren Johansdatter vies i Bøvling Kirke den 17. marts 1839 til Knud Bæk 24 år gammel af Faaremølle.

Børn født i Faaremølle

Anne Kierstine                                       10,6,1839

Birgitte Kierstine                                    6,10,1840

Johanne Katrine                                    15,4,1842

Chresten Johansen Kjølhede (Døde som ugift)

Birgitte Kierstione 34 aar4 gammel vies i Bøvling 11. oktober 1851 til ungkarl Jakob Kresten Trøjborg. Han tjente i Kjølhede.

Børn

Anders Johansen                                  2,2,1841

Marianne Jakobsen                              28,1,1851

Johan Kjølhede Jakobsen                   19,1,1853

Kristian Ludvig Jakobsen                     21,7,1855

Jens Stausholm Johansen 24 år gammel og Ingeborg Graversdatter i Søgaard vies i Bøvling Kirke 16,11,1844

Børn født i Kjølhede

Johan Kjølhede Jensen                       31,12,1844

Gravers Peder                                       8,2,1847

Kristeian Jensen                                    19,1,1849

Marie Johansdatter (Johanne Skov Hansens bedstemor) 23 år gammel vies i Bøvling Kirke 15. april 1848 til Peder Kristian Jensen 25 år gammel. Gaardmand i St. Bjerregaard i Nees hvor børnene blev født.

Børn

Johan Pedersen (død som ungkarl)  17,11,1848

Anna Birgitte                                          1,2,1851

Jens Peder                                             16,4,1853

Jens Kristian (Kaldet Broager)            20,4,1857

Marie Pedersen (gift Skov Jensen)    19,8,1863

Jens Johansen født 2. juli 1841. Han fik 31 december 1905 i Lemvig bevilling på navnet Kjølhede.

Peder Kjølhede født 16. marts 1844 var provst og biskop i Amerika. Fader var ungkarl Kristen Jensen tjenende i Løkke i Bøvling. De to sønner af Marie Johansdatter uden for ægtestand.

Forskellige familiemedlemmer, vielse og deres børn.

Hos Lars Jensen af Kjølhede kom 29. september 1845 to politibetjente for at undersøge om han var i besiddelse af brændevinstøj. Hvilket ikke befandtes.

Knud Hansen Bæk var meget tungsindig of rejste meget rundt til slægtninge hvorfor konen måtte bestyre bedriften. Knud Hansen Bæks skøde fra Ane Kristine Knudsdatter, enke efter Hans Klavsen Bæk læst 1,7,1840 martrikelsnummer 48 (10-167, 10-179)

Jens Stavsholms skøde fra Graves Pedersen paa Søgaard læst 26-4-1854 (15-657) Samme skøde på Lundgårde. Martrikel nr 13a læst 3,6,1858.

Lejekontrakt til Jakob Kristensen på en hedelod i 50 år læst 10,12,1851 og en læst 24,12,1862 aftægt til Johan Kristensen og hustru læst 12,4,1854.

Ungkarl Johan Kjølhede Laursen som er født i Kjøldige i Bøvling 30,8,1833 vies 3,1,1867 til Kristiane Nielsen Madsen af Estvad. Hun var 17 ¼ år gammel. Hun var opfostringsbarn fra København, opdraget i Flyndersø Mølle. 

De var indsiddere af Flyndersø Mølle, hvor følgende børn blev født:

Laus Kjølhede Laursen                        15,5,1868 død 1 år gammel

Laus Kjølhede Laursen                        16,1,1870.

Ejendomsforhold og lignende

Johan Kristensen Kjølhede pantebog nr 2 s 76 hvor en obligation er udstedt af Mads PoulsenLandmandsgård.

Johan Kjølhede køber Konge – Kirke, korn og kvægtiende af gården Kjølhede af propritær Høeg til Rammegaard for 480 rigsdaler. Pantebog 7-s 527 -b og 528  b –

En obligation for 480 rigsdaler udstedes til P. Høeg.

Desuden gøres pant i Kjølhede som siges han ejer efter skøde af samme dato, nemlig 20 juni 1833.

Denne dag er Tid end ønsket panteobligationen læst, men ikke skødet på gården. Gården Kjølhedes hartkorn var 11 td. Og 1 skp 1 Fk 2/3Album.

I Ryssenstens Birks skødebog nr 1-3-360 skøder Jahan Kjølhede en parcel af gården 3 agre beliggende i Nørretoft og et Gadehus i Øster Bøvling. Dette har nu stedfader Kristen Thjomsen ved købekontrakt af 19,2,1803 solgt til Niels Sørensen. Både køber og sælger underskriver med ført pen.

Mellem Kresten Thomsen og Johan Kjølhede er oprettet købekontrakt af 10,11,181803 – og skjødet er givet Johan Kristensen Kjølhede af den respektive skifteforvalter i Lemvig 28, juli 1806. De omtalte gårde og parceller maa aldrig mere nogensinde sælges til en herregård for denne at kompletere og derpaa maa ikke lægges hoveri.

Skifteforretning efter afgangen Kresten Johansen i Kjølhede i Bøvling Sogn.

Anno 1787 torsdag den 31, maj som rette tredivte dagen efter afgangen Kresten Johansen i Kjølhede på Baroniet Ryssensteens gods indfandt sig på den høje skrifteforvalter vegne forvalter Lang ved Ryssensten samt to vurderings – og vitterligheds nemlig Kresten Jakobsen Lilleberg og Peder Jørgensen Lund begge af Bøvling Sogn for at registrere og vurdere alle den salig afdødes efterlandende skaber til paafølgende lovlig skifte og deling mellem enken Else Pedersdatter og hendes med den salig mand i ægteskabet avlede børn som var fire sønner.

Johan Kristensen 12 år gammel. Villum 10 år gammel, Peder 7 år gammel, Ivar 7 år gammel, der alle i boet var til stede. På enkens vegne som antagen lovværge var mødt Kr. Pedersen Gadekær i Bøvling Sogn, samt for de umyndige børn født værge efter loven, Kristoffer Johansen som opholder sig her i Stedbarn og endvidere som tilsynsmand og værge børnenes søskendebarn gårdfæster Mads Poulsen af Sandmandsgaard i Bøvling Sogn i hvis overværelse blev begyndt registrering og vurdering som følger.

I Sønderstuen

1 fyrrebord med fod 3 Mk – 1 skammel 1 Mk – 1 stårkakkelovn 12 Daler – 1 Stueuhr der går i 24 timer grønmalet 1 Mk 4 sk – 2 lænestole af træ 1 Mk 4 sk – et lidet fyrrebord 8 Sk  – 1 mælkehaj med 7 rækker – 6 Sk -15 stk Mælkebøtter 5 Mk 5 Sk – 2 srkMahns lysestager 4 Mk – 2 røde holstenske krukker med låg tin 1 Mk 4 Sk – 1 kaffemølle 1 Mk – 2 hylder 7 par blå hvide tekopper 1 Mk 9 Sk – 2 Kauser og kander 6 Sk – 1 tepotte 1 blikdåse 4 Sk – 1 mælkekandesort spålkeim 10 Sk – 1 bliktragt 1 pottemål 2 Sk – 1 spejl i ramme men istykker 1 Mk – 1 dansk bibel og bøger 2 Mk – 1 klædebørste 2 Sk – 1 vinglas 2 spidsglas studsglas 10 Sk – 2 ølglas 1 ølkrus 12 Sk – 1 messing Mahn tobaks ildfast 10 Sk – 3 stk hvide glasflasker 3 Mk – 1 sorte kaffekande 6 sorte flasker 1 Mk 4 Sk – 1 dynes 4 Mk – 2 puder 1 rødhvid dyne 1 dynevår  og lagner 1 Rd – 5 Mk – på en anden seng 1 overdyne 1 Rd – 2 Puder 1 Mk 8 Sk – 2 halstørklæder 1 k 2Sk – 2 lysestager 1 Sk.

I Nørstuen

1 fyrrebord med skuffe 3 Mk  1 skammel 1 Mk – 1 ølkande 6 Sk – 2 ølpotter 6 røde stenfade 14 Sk – 2 tinfade 2 tintallerkener 3 Mk 8 Sk – 1 træstol 3 Sk.

I et lille kammer

7 Kouser 5 hollandske fade 2 Mk6 Sk – 7 røde fade 1 ølpot 2 sorte gryder 3Rdl 1 Mk 3 Sk.

I den store stue

2 fyrreborde med fod – 1 skammel 4 MK- 1 fyrrekiste med lås og nøgle 1 Rd og deri den afdødes klæder 1 hat, 1 blaa klædes kiol 4 Rd 8 Sk – 1 hjemmegjort vest 5 Mk – 1 par blå klæders bukser 1 Rdl – 1 grøn damask nattrøje 1 Rdl – 1 blå klædes kiol og bukser vest 1 Rdl 2 Mk – 1 sort trøje 4 Mk – 1 blå vest 2 Mk – 1 par skindbukser 5 Mk – 1 skindvest 1 Rdl 4 Mk – en brun og 1 sort vest 5 Mk – 1 par sorte bukser 1 par strømper 6 Sk – 3 hvergangsskjorter 1 Rd – 1 par halvor og krave 1 Mk – 1 grøn fløjelsvest 3 Mk – 1 par sko med spænder 1 Mk  – 1 par støvler 2 Mk – 14 stk hollandske tallerkener 5 Mk 4 Sk – 1 4punds bismed 1 Rd – 17 røde tallerkener 1 spanskrør 1 Mk 5 Sk – 2 stk husarbilleder og 1 palads 2 Sk – 1 træstol og 1  glaslygte 12 Sk – 1 flødebøtte med låg 6 Sk – 1 rødstribet olmerdugoverdyne 3 Rdl – 4 puder 1 hørgarnslagen 3 Mk 3 Sk – på den anden seng 1 rødstribet overdyne 8 Rdl – 5 puder 2 Rdl 3 Mk – 1 sort hvid underdyne 4 Mk – 2 hørgarnslagner 1 Rdl – 1 hakkebrædt 8 Sk

I karlens kammer

1 sengested 1 Rdl – 1 sort hvid overdyne og hvid underdyne 7 Mk – 3 hovedpuder 1 Rdl – 3 blålærredslagner 1 Mrk 8 Sk – 1 fyrrebord og 1 stol 6 Sk. –

I kælderen

1 fyrre degnekar 1 Mk – 2 egeøltønder 4 Mk – 2 ege fjerdinger 2 Mk – 2 ege ølkar 2 Mrk – 2 ege ballur 1 Mk – Temsen 3 solde 1 Mk 2 Sk – 1 halmsolde 2 løbe 10 Sk – 1 ølkedel 6 Sk – 6 stk hampsække 2 Mk 4 Sk

I et andet kammer

1 vognskim og 2 alkover 2 Mk – 3 halmløbe 6 Sk – 1 hægte 2 Sk

I bryggerset

1 kobberkedel 3 Rdl 4 Sk – 1 balje 1 Mk – 2 spande 12 Sk

  • 1 paer håndkværne 4 Mk – 1 ildklemme 1 rist 1 jernpande 1 Mk 8 Sk – 1 stålgryde 4 Mk – 1 jerntrefod 12 Sk

I et andet kammer

1 gl sengested med gamle klæder 1 Rd

I Kristoffersens kammer

1 stålkakkelovn 6 Rdl 4 Mark – 1 gl. seng med klæder 3 Mk.

?Udbae?

7 stk 4 års stude af forskellig kulør pr stk 7 Rdl 4 Mk – 8 Sk – 2 stk 3års stude 5 Rdl – 6 stk 2 års stude 3 Rdl – 2 stk 3 års kvier 4 Rdl – 1 sort hvid 2 års kvie 3 Rdl – 2 stk 3Rdl – 18 stk fårehøvveder med 12 lam 18 Rdl – 1 sort hoppe med stjern 9 år 28 Rdl – 1 sortfølhoppe 12 år gl 24 Rdl – 1 sort hest 6 år 6 Rdl. – 1 3 års plasg 30 Rdl – 1 so med 7 grise 5 Rdl 2 Mk – Køer 1 gråbroget ko fået 4 kalve 12 Rdl – 1n ko 7 kalve 7 Rdl – 1 grå ko – 7 kalv  8 Rdl – 1 ko – 6 kalv 7 Rdl – 1 ko- 5 kalv 9 Rdl – 1 ko 6 kalv 8 Rdl – sortstjernet ko 5 Rdl – 1 tyr 2 år 5 Rdl.

Gårdens redskaber

1 beslagen vogn med hammel 12 Rdl – 1 beslagen vogn med skrav tilbehør 5 Rdl – 1n vogn 3 Rdl – fjæl til 2 vogne 2 Rdl – 2 sæt trækketøj af læder 1 Rdl – 2 sæt Drættetøj af halm 1 Rdl – 1 plov med behørig jern 1. Rdl 2 Mk – 2 harver med jerntænder 2 Rdl 1 Mk – 1 hakkelseskiste med kniv 1 Rdl 2 Mk – 3 høleer med skaft 3 Mk 12 Sk – 3 forke og 2 stålgrebe 1 Rd – tørvespader 2 grebe af træ 6 river 1 hjulbør ? Mk 11 Sk – 2 fyrrevandgtrug 1 bærebår m.m. 2 Mk 2 Sk – 1 bundet hund med jernstage og lænke 1 Rdl.

I alt 395 Rdl 4 Mk 3 Sk

Videre af boet at anføre (Skifteforvalteren fordrede på sit herskabs vegne resterende skatterung fra 1786 der blev i alt efter den fra rentekammeret ansatte takst af gårdens hartkotn 11 Tdr 3 Skpo T – 2 al i alt 18 Daler 3 Mk 3 Sk – ligeså resterende somme fra 1787 efter kapiteltakst 28 ½ Td ??lig 18 Daler 5 Mk 5 ½ Sk

2) husenes brøstfældighed samt behørende besætning af bæster, vogne, plove, redskaber blev vurderingsmændene af skifteforvalteren pålagt at efterse og det rigtigste muligt at vurdere således blev da 

3) Stuehuset som består af 24 fag, til en fornøden reparation at ville tilgå pr fag 4 Daler lig 86 Daler 

4) Laden der har bestået af 28 fag hvoraf de 12  orkanen den 4. september forrige år blev nedslagen ansættes det nedfaldne tømmer tag og håndværksfolkenes arbejdsløn til 8 daler pr fag lig 96 daler. Til de øvrige 16 fag som står pr fag 4 daler lig 64 daler. 5) Fælleshus stald og vognhus. Tørve og fårehus alt bestående af 62 fag der befindes ganske nye af tømmer og tag og ej kan ansættes ringere til dels fornødne istandsættelse en 2 daler pr fag. 

6) Den efter allernådigst befaling udfordrede besætning pr Td hartkorn en plovdygtig bæst bliver efter denne gårds hartkorn 11 bæster af Daler efter egnens pris 20 Daler lig 220 Daler – 1 beslagen vogn med hang og tilbehør 1 trævogn med skrav og stænger m.v. – 1 plov med tilbehør – 2 harver med jernstænger. Da ingen meldte sig med mere at anføre dette Stendbo til udgift bliver dens beværing i alt 683 Daler 61 ½ Mk – Efter skifterettens 3 lydelige påråb om nogen var til stede der havde noget videre ved denne forsikring at fremme da ville melde sig, men ingen gav genmæle. Men dette passerede i dag indsat som for  vedkommende hertimelig skal blive bekendtgjort. Else Pedersdatter – Peder Lang-Mads Poulsen – Christoffer Johansen.

Annon 1787 den 23. oktober blev atter ifølge bestemmelse sket skiften igen efter forhen afgangne gårdfæster Kresten Johansen i Kjølhede foretaget af Poul Lang ved Ryssensten i overværelse af 2 vurderingsmænd Gregers Lilleberg og Mads Ahlgaard begge i Bøvling. Ved skifteretten var også nærværende Else Pedersdatter med lavværge Kresten Olsen Gadkær samt arvingen med deres efter loven fødte formynder Christoffer Johansen til ophold her i Kjølhede og som tilsynsværge Mads Poulsen boende Landmandsgaard her i sognet i hvilke personers overværelse Skiftet blev fremmet som følger. Skifteretten lod sig allerførst spørge enken og hendes lavværge om de vidste eller var bekendt i videren i nævnlig tilfælde at angive stedbarn til indtægt end som hvad 30 dagen fandtes at være anført hvortil må så vel som lavværgen enstemmig indrømmede nej. Dernæst lod skifteretten påberåbe om nogen måtte være mødt på fordringer som nævnte standbo kunne have at anbringe. Og da  fremstillede sig den salig mands broder Kristoffer som forevisten en af salig  inspektør Lars Rømer den 6. juni 1762 skitlel skifteforretning hvoraf ses at ja efter sine afdøde  forældre der forhen havde beboet Kjølhede har til gode som heri stedbarn indestår 33 Rdl hvilket således herhidtil forbliver imod at være sin broder som nu er død har haft foruden føde, klæder og ophold og vil enken fremdeles forbinde sig til samme, så erklærede at lade disse her anførte 33 Rda sin øvrige livstid forblive da han er gammel og skrøbelig blive indestående i gården mod at der efter hans død blev sørget ham en skikkelig jordfærd. –  enken med lavværge forsikrede dem med Kristoffer Johansens fremstående tilbud at være vel fornøjet og forbandt den ubrydelig såvel at opfylde  hvad i henseende ophold og jordfæstelse har forlangt og der af forretningen som jo 30 dagene er blevet holdt kendelig så vel af skifteretten med børnenes formynder erklærede at intet var arv men endog af højens herskab prioterede fordringer noget stedbørns indtægter overløber så blev enken pålagt som her erklærede for skifteretten at ville vedblive hendes salig mands fæste i og være ansvarlig for hvad en. Registrerede er tilhørende Grevskabet for sine fordringer til sikkerhed herved indlemme. Da ingen efter skifterettens lydelige opråb meldte sig med noget mindelighed sluttet og afgjorde så bekræftes med hænders underskrifter.

Else Pedersdatter, Lars Gadekær, Mads Poulsen, Kristoffer Johansen, Gregers Lilleberg.

I samme skifteprotokol s 409

Anno 1796 den 21. marts indfandt sig i Kjølhede under baroniet Ryssenstens gods på forvaltet Langs vegne Laurits Højer fra Rammegaard med 2 tiltagne vitterlighedsmænd sognefoged Kresten Jakobsen Lilleberg og Magnus Jensen, Gadkær, begge bosat i Bøvling for efter sammesteds afdøde ungkarl indsidder Christoffer Johansen at holde registrering og vurdering til på følgende skifte og deling mellem den afdødes arvinger, som blev angivet at være Johan Kristensen 21 år, Villum 18 år, Peder 15 år Ivar 15 år alle opholdende sig her i Kjølhede. Flere arvinger var ikke uden at den afdøde har haft en broder forhen bosat ved Koldingkanten, som har efterladt sig en datter ved navn Else over 30 år gl. Den nævnte broderes fødsel har ikke kunnet findes på grund af kirkebogen årene 1761 – 70 er defekt. De tilstedeværende vidste ikke om hun var levende eller død eller hvor hun opholder sig og som samtlige arvingers vegne blev anset som kurator og tilsynshavende de 4 førstnævnte arvingers stedfader fæsteren Kr. Thomsen i Kjølhede. Der blev pålagt ret til at observere og blev derpå forevist Kr. Thomsens foreviste den afdødes efterladenskaber som blev vurderes 1 blå klædes kiol 2 daler – 1 skindvest 1 daler- 1 kalmands brystning 1 Mk – 1 par brune klædes bukser 6 Sk – 1 par skindbukser 6 Sk – 1 hat 8 Sk – 1 par hvide vadmels bukser 2 hvide trøjer 2 blågarnsskjorter 3 Mk 8 Sk – 2 halsbind 1. krave 1 par halværmer 14 Sk – 1 grøn fløjlsunderhue 1 Mk 4 Sk – 1 par vanter og et par hundsvottermuffedisser med hundehår et par handsker 8 Sk – 1 salmebog 2 bønnebøger 8 Sk – 1 fyrrekiste med lås og nøgle1 daler 4 Mk – en med lås og nøgle og nogle almanakker og jernragelse uden betydning 1 Mk 8 Sk. I alt 6 Daler 3 Mk – og mere erklærede de tilstædeværende at den afdøde ikke var ejer af. Gæld var der ikke nogen bekendt altså intet til udgift uden skiftelsens bekostning og da boet var så liden at auktion ikke med fordel  kan holdes da omkostningerne derved vil optage hele beløbet blev det besluttet  at værgen beholder det resterende og uddeler til arvingerne. 4 Daler 3 Mk – der fordeles således til Johan 1 Daler, til Vilhelm 1 Daler, til Iver 1 Daler til Peder 1 Daler samt en søsterlod til Else 3 Mk – som leveres til arvingerne når disse bliver myndige. På disse betingelser sluttede dette skifte og underskrives af de tilstedeværende.

K. Jakobsen Lilleberg, Mogens Jensen Gadkær, Kr. Thomsen.

Dorte og Tonny Jensen

Translate »