Kommunen flyttede til Viborg

Lagt på siden 24. november 2011. Af Knud Gaarn-Larsen

Ansatte på Rådhuset i Karup flytter til Rådhuset i Viborg

Det nye rådhus på Prinsens Alle 5 i Viborg blev taget i brug den 12. september i år. Ugeavisen har talt med flere ansatte der har gjort turen fra Karup til Viborg, for at få deres oplevelse af det nye hus, og den nye arbejdsplads. Artiklerne vil få den fælles overskrift “Ansat på Rådhuset”.
Kort efter kommunesammenlægningen 2007 blev det bestemt, at man ville samle administrationen for kommunens mere end 90.000 indbyggere et sted, og derfor blev rådhusene i oplandskommunerne sat til salg, og der blev udskrevet en konkurrence om et nyt rådhus, som skulle ligge på det tidligere kaserneområde. Det var Arkitektfirmaet Henning Larsen Architecta der vandt arkitektkonkurrencen, i øvrigt samme firma som har tegnet Operaen i København. COWI blev tilknyttet som ingeniør, mens LIWPlanning skulle klare det udendørs areal. Huset er opført i energiklasse 2 med tre lags energi ruder i vinduerne, der betyder, at huset kun bruger halvdelen af den energi som tilsvarende kontorhuse vil bruge. I rådhusparken er der tre 90 m dybe grundvands boringer i et lukket system som forsyner fire varmepumper i rådhuskælderen med grundvand til opvarmning af bygningen. Varmen fordeles i det seks etages hus via termoaktive dækkonstruktioner som sammen med konvektorer ved facaden sikrer opvarmning af rummene. Bygningen er primært naturlig ventileret. Luftmængden er styret af temoeratur og CO2-sensorer. Luften skiftes mellem fire og fem gange i timen . Der er 383 parkeringspladser ved rådhuset hvor af otte er forbeholdt handicappede, mens cyklende medarbejdere kan have deres cykel stående i kælderen i huset eller benytte en af de 205 cykel p-pladser ved rådhuspladsen . De flade tage er dækket af sedummos, der er god til at binde CO2. Regnvand opsamles i et underjordisk bassin, hvorfra det bliver brugt som spædevand til den lille sø syd for Rådhuset og den vandkunst, som den norske kunstner Kjell Nupen har lavet på pladsen foran rådhuset.
Rådhusgrunden er på 43.000 kvadratmeter, og huset er på 19.363 kvadratmeter. Der er plads til 885 arbejdspladser. Byggeriet har kostet 306 mio. kroner, og man regner med at det har en tilbagebetalingstid på kun seks år.
Viborg Rådhus er med i EU-projektet -Built Enivironment Sustainability and Technology in Energy (Best Energy ) – omkring effektiv styring af energiforsyningen i det nye Rådhus.

Om Knud Nielsen der gik fra pedel til rådhusbetjent
Siden 1. juli 1984 har Knud Nielsen fra Kølvrå været pedel først på Rådhuset i Karup, og nu er han så rådhusbetjent ved det nye Rådhus på Prinsens Alle i Viborg, et job, som han trives i.
– I Karup var jeg alene om opgaven, og lidt populært har jeg sagt, at min opgave som pedel gik lige fra at servere flødeskumskager til at ordne en forstoppet kloak. Ikke nødvendigvis samtidig, siger Knud Nielsen med et bredt smil, mens han sidder ved sit lille skrivebord i postcentralen i det nye Rådhus på Prinsens Alle.
En stor computerskærm fylder det meste på skrivebordet, for computeren er et centralt arbejdsredskab også for en rådhusbetjent. Ved siden af telefonen står et flot krus, der er kommet med fra Karup Kommune. Her har han styr på blyanter, kuglepenne og lidt værktøj, som en pedel pludselig kan få brug for.
– 1. januar 2007 startede jeg på Nytorv i Viborg. Den gang var vi seks kolleger, og det var dejligt, at få kolleger. En af de første opgaver jeg fik, var at sætte opslagstavler og billeder op i de mange kontorer, og på den måde kom jeg rundt over det hele, og mødte mange ansatte, fortæller Knud Nielsen, der som de øvrige flyttede med over i det nye Rådhus, da det blev taget i brug den 11. september 2011.
– Det føltes som at komme hjem igen, fortæller en glad Knud Nielsen, der fremhæver at blot en af de gode ting er at samtlige medarbejdere fra borgmester over direktører og alle andre samles til frokost i kantinen. Man er der ikke samtidig, men man kan løbe ind i alle, og det sætter Knud Nielsen stor pris på. Knud Nielsen er valgt som arbejdsmiljørepræsentant for rådhusbetjentene og kantinepersonalet, et tillidsjob som han godt kan lide.
Knud Nielsen er 62 år, men har ingen aktuelle planer om at stoppe, hvis man ellers fortsat vil bruge ham, for efter at man er flyttet over i det nye rådhus, så er der skåret i staben af rådhusbetjente.

Finn Terkelsen er chef for 1500 ansatte
På tredje sal i det nye Rådhus finder man Finn Terkelsen, der sammen med Merete Villsen styrer dagtilbudsområdet, der tager sig af pasningen af børn fra nul til seks år, og sådanne små mennesker der er cirka 6.000 af i Viborg Kommune, og til at klare den opgave har man cirka 1.500 medarbejdere, hvoraf der kun er to på selve Rådhuset, mens de øvrige er spredt over hele kommunen.
Finn Terkelsen startede sin karriere som lærer på Frederiks Skole, hvor han så blev viceinspektør, og i 2003 blev han opfordret til at træde til som vikar for Kørne- og Kulturchefen i Karup Kommune, et job, som han senere samme år fik permanent, og på den måde var han en aktiv del i arbejdet med at sammenlægge de seks kommuner til Viborg Kommune.
Forskelle
– Det var en enormt spændende opgave, for der blev afdækket en masse forskelle i de seks kommuner, der nu skulle til at arbejde sammen, fortæller Finn Terkelsen, der flyttede fra rådhuset i Karup til Vestervangsvej, hvor Børne- og Kulturforvaltningen havde hovedkvarter, og herfra 12. september 2011 videre til det nye Rådhus.
– Det var en meget positiv overraskelse at finde ud af at flytningen gik så smertefrit, og at finde ud af at det nye kontorlandskab virkede så fint. Det var også skønt i løbet af få dage at opleve, at alle man havde brug for at snakke med pludselig var samlet i samme hus. Tiden udnyttes meget mere effektivt her, konstaterer Finn Terkelsen, der erkender at det både er spændende og udfordrende at arbejde med børneområdet.
Bedre vilkår
– Vi sætter stor fokus på at skabe et godt børneliv for alle børn, siger Finn Terkelsen og peget på uddannelse som en af faktorerne, og han forklarer hvordan man på skift kan sende en enkelt medarbejder på kursus, mens en ledig kommer ind og overtager medarbejderens opgaver.
– Det gavner alle. Den ledige kommer ind og får jobtræning, de ansatte får uddannelse, og kollegerne får glæde af den viden og inspiration som de uddannede kommer tilbage med, fortæller Finn Terkelsen, der tilføjer, at det i bund og grund et drøn spændende at arbejde med.
Penge skal der til
Finn Terkelsen erkender, at der skal penge til, men han advarer mod, at man lader pengene bestemme alt.
– Når man får en ramme så kan man vælge at tage det som en udfordring at få så meget ud af rammen som muligt, eller gå i sort fordi der ikke er penge nok. Jeg er ikke i tvivl om hvad jeg vælger, siger Finn Terkelsen, der ser det som en daglig udfordring at få det bedste ud af de udstukne rammer til gavn for både ansatte og de børn, som det hele drejer sig om i den sidste ende.

Finn Terkelsen ved sin computer på Rådhuset

Merete Villsen og Finn Terkelsen er de eneste fra dagtilbudsområdet der fysisk er på Rådhuset.
Birthe sidder på gulvet med udsigt
Birthe Østergaard, der privat bor i Frederiks, har taget turen med fra Karup Kommune, hvor hun i 1993 blev ansat i borgmestersekretariatet. Ved kommunesammenlægningen gik turen til et kontor på Rødevej i Viborg, som en del af fællesstaben, og fra 12. september 2011 er hun flyttet ind i stueetagen i det nye Rådhus på Prinsens Alle, hvor hun er blevet en del af borgerservice. En af de ting der er specielt ved det nye Rådhus, er at alle medarbejdere får dagslys ind, men i Birthes tilfælde er det ganske specielt, fro hun sidder tæt ved et stort vindue, så hun kan se ud på pladset foran Rådhuset med Kjell Nupens skulpturer og det store flotte juletræ, der blev sat op sidst i november.

Birthe Østergaard har udsigt til det store juletræ på pladsen foran Rådhuset.

Gitte blev meget positivt overrasket
For Gitte Hermann har det været ”Meget positiv overraskelse, at sidde i et stort rum med mange mennesker”, som hun udtrykker det.
Gitte Hermann startede 1. juni 2002 i socialafdelingen på rådhuset i Karup men med kommunesammenlægningen flyttede hendes arbejdsplads 1. januar 2007 til Fællevej 1 i Viborg hvor hun var frem til 11. august 2011, hvor hun som en af de første flyttede ind i det nye Rådhuset på Prinsens Alle hvor hun sidder i afdelingen for sygedagpenge.
– Det er gået over al forventning, siger Gitte Hermann, der også er det man kalder ”superbruger”, og det var grunden til at Gitte flyttede ind i det nye Rådhus en måned før alle andre. En ”superbruger” er en der har et mere indgående kendskab til computer, så når en af Gittes kolleger i hendes afdeling har problemer med at få IT-systemet til at virke, som det gerne skulle, så henvender de sig først til Gitte, som så forsøger at løse problemet, og kun hvis det ikke lykkes, så bliver det Gittes opgave at kontakte IT-afdelingen, for at finde en løsning på problemet.
Der er ingen tvivl om at Gitte Hermann trives i de nye omgivelser. Gitte befinder sig i stueetagen med gode muligheder for at få dagslys ind.

Selv om Gitte sidder i stueetagen, kan besøgende ikke bare gå ind.

Birgitte Frost savner eget kontor
Siden 1980 har Birgitte Frost været ansat ved Karup Kommune som socialrådgiver, men ved kommunesammenlægningen flyttede hun op til Fællevej 1, hvor hun fik sit eget lille kontor.
– Med flytningen her til det nye Rådhus på Prinsens Alle, så blev det igen meget anderledes. Jeg mangler mit eget kontor. Det kan godt være, at det er fordi jeg lider af en smule hørenedsættelse. Men jeg er sikker på at jeg nok skal lære at leve med det, siger er fortrøstningsfuld Birgitte Frost, der hver dag tager turen fra privaten i Grønhøj til Rådhuset i Viborg

Birgitte Frost savner sit eget kontor

Steen Würtz har arbejdet 40 år i kommunen

Den 1. november i år kunne Steen Würtz fejre sit 40 års jubilæum som kommunalt ansat. Han startede som elev i 1971 i Socialforvaltningen i Karup Kommune, og herfra gik turen gennem flere af kommunens afdelinger før han endte i økonomiafdelingen.
I forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 gik turen til Økonomistaben på Fælledvej i Viborg, og senere til Nytorv Gyde – den gamle Latinskole – inden indflytningen i det nye Rådhus på Prinsens Alle den 12. september 2011.
– Fra vore lokaler i Nytorv Gyde havde vi vel nok byens flotteste udsigt direkte over til Domkirken, ned til Latinerhaven og over til Skovgaardmuseet – i mange af de gamle ruder havde eleverne på Latinskolen ridset deres navnetræk.
Trives
Steen Würtz trives godt i den nye store kommune – der er mange kompetente kolleger og hele huset emmer af energi konstaterer han.
Økonomistaben i det nye rådhus er placeret på fjerdeetage med udsigt ud over Rådhuspladsen.
– Rådhuset er fantastisk flot indvendigt – vi sidder i nærmest et stort lokale, men der er gjort meget ud af støjdæmpning, så vi har faktisk meget hurtigt vænnet os til det, og selve flytningen gik rigtigt godt og gnidningsløst. Logistikken var velovervejet. Vi afleverede vores ting i flyttekasser op til weekenden forud for flyttedagen mandag den 12. september – da vi mødte ind på det nye rådhus om morgenen mandag den 12. september stod flyttekasserne ved vore skriveborde – og efter blot et par timer, var vi næsten alle koblet op på netværket og så var vi i gang igen. Inden middag var alle flyttekasser fjernet, siger Steen Würtz, der også har et par kommentarer til ventilatione i det nye store hus: – Vi har haft en spændende periode med ventilationsanlægget i det nye rådhus. Cirka en gang i timen blev der luftet så meget ud, at vi havde en fornemmelse af, at håret næsten blafrede i vinden. I den sidste tid er generne dog blevet reduceret i takt med at anlægget køres ind.
Kulilte måles
En tekniker kan fortælle, at koncentrationen af kulilte måles hver time og er koncentrationen høj, så lukkes der automatisk frisk luft ind, så Økonomistaben må arbejde i et område, hvor der bruges meget ilt, konstaterer teknikeren.

Steen Würtz har fået skrivebord på fjerde sal i højde med kommunens flag.Kommunen flyttede til Viborg

Translate »