Portræt af Kaj Andreasen

Af Knud Gaarn-Larsen. December 2003.

”Det er træls, hvis det ikke går som man gerne vil, og hvis udviklingen pludselig slår fundamentet under ens virksomhed og dermed levebrød væk, men det er da mere træls, hvis man må stoppe på grund af sygdom”, funderer Kaj Andreasen i en stille stund i Grethe og hans hyggelige hjem på Nyrupsvej i Frederiks, som i øvrigt ligger ganske kort fra Kaj Andreasens fødehjem ”Delgården”, der ligger på Trehusevej umiddelbart uden for bygrænsen.

Det havde måske været naturligt om Kaj havde fulgt i faderens fodspor og var blevet landmand. Han forsøgte sig da også et par år, men da der blev en lærerplads på møbelfabrikken Lisan i Karup, slog Kaj Andreasen til, og blev i løbet af fire år udlært som møbelsnedker.

Lige efter endt svendeprøve kaldte forsvaret først fire måneder som rekrut i Jonstrup og siden et år ved flyvevåbenet i Karup.

Hotelkarl
Man skulle tro at uddannelsen som møbelsnedker nu skulle bruges, men et godt tilbud som ’alt-mulig-mand’ på det nybyggede Hotel Australia i Vejle trak med en bedre løn, og til trods for at han ved et krobal i Knudstrup havde fundet Grethe Have, der havde forladt fødeøen Mors og arbejdede som ekspeditrice ved en konditor i Kjellerup, ja så blev det altså til et par år i Vejle, hvor der blev sparet kraftigt op, så et par drømme kunne realiseres i maj 1963.

Den første maj overtog han en stor ejendom på Kongemosevej i Frederiks fra A. M. Bitsch, for at indrette et møbelsnedkeri i bygningen, og ti dage senere blev han gift med Grethe.

Selvstændig møbelsnedker
Der havde tidligere været legetøjsfabrik i bygningen, og det flød med heste, køer og vogne lavet i træ. Der var så mange, at man blev nødt til at fyre med dem, for at komme til bunds i stakken fortæller Kaj Andreasen. Den nye fabrik fik navnet ”Alheden”, og en produktion af klædeskabe, skriveborde og chatoller kom i gang, og hurtigt voksede medarbejderstablen til fem – seks ansatte, og aftagerne var de store varehuse som Anva og Dalles Varehus, og specielt op til jul kunne dagene blive lange, for at alt kunne leveres i den rigtige kvalitet til den rigtige tid. I halvfjerdserne specialiseredes og ændredes produktionen til alene at omfatte sofaborde med kakler.

Oliekrisen midt i halvfjerdseren gik også ud over møbelindustrien. For sent indså Kaj Andreasen at markedet forsvandt, og at svaret var billigere varer produceret i meget større enheder, så sidst i 1978 måtte han lukke fabrikken. Eneste formildende omstændighed var, at det ikke var af helbredsmæssige årsager, så allerede i januar 1979 kunne han begynde en ny tilværelse som medhjælper i Alhedehallerne, og her har Kaj Andreasen været i 20½ år til han sommeren 1999 gik på efterløn.

Et liv med foreninger
Det siges at Danmark er et foreningsland, og Kaj Andreasen har både brugt og bidraget til foreningslivet.

I over 40 år har han været aktiv fodbold- og håndboldspiller i B 1960 og i AIF, og det vidner mange billeder i hans fotoalbum om. ’’Det har givet mig mange gode oplevelser’ slår Kaj Andreasen fast. Nu er disse aktiviteter ophørt, og i stedet tager han Grethe med til folkedans i Alhedens Folkedanserforening, og det er en aktivitet som de virkeligt nyder. ’Det giver god motion, og så snakken ved kaffebordet på øveaftenerne, en god mulighed for at få snakket med en masse mennesker’ siger Kaj Andreasen, ’og jeg fortryder, at vi ikke kom i gang med det noget før’ føjer han til. Folkedansen har da også bragt familien store oplevelser, når foreningen har deltaget i stævner både i Tyskland og Sverige. Flere gange har parret været på besøg i Karups venskabsby Kalocsa i Ungarn til store folkedanserstævner.

Foreningsengagementet har også omfattet en masse bestyrelsesposter i mange foreninger.

Sammenlægning af idrætsforeninger
Kaj Andreasen tænker med tilfredshed og en smule stolthed tilbage på tiden midt i tresserne, hvor han var varm fortaler for at de to idrætsforeninger der dengang var i Frederiks, B 1960 og AIF, blev sammenlagt. Sammenlægningen blev en realitet i 1966, og Kaj Andreasen blev de sammenlagte foreningers første formand. Heller ikke den gang kunne en forening køre uden penge, og for at skaffe penge arrangerede man blandt andet baller på Frederiks Kro, fortæller Kaj Andreasen. ’Vi holdt baller hver fjortende dag’ siger Kaj Andreasen, ’ og det kørte rigtigt godt i mange år, og gav et flot overskud’. ’Juleballerne var noget helt specielt’, slår Kaj Andreasen fast. ’Ved sådanne baller kunne der komme op til 500 deltagere på kroen, og hvor var det da sjovt, og samtidig gav det gode penge til foreningen’ fortæller Kaj Andreasen.

Det blev også til nogle år i borgerforeningen i Frederiks, hvor Kaj med glæde ser tilbage på rigtig mange gode oplevelser af aktiviteter, som han har været med til at sætte i gang og nævner i flæng Sommerfesten der blev til Alhedefesten med alhederevyen, optog gennem byen, dyrskue og ringridning, og Kaj Andreasen er ked af den skæbne der er blevet der er blevet Borgerforeningen til del.

Politisk aktiv
Politisk engagerede Kaj Andreasen sig tidligt i Den konservative Vælgerforening, og han endte som formand og som medlem i kredsbestyrelsen. ’Der er blevet lagt utroligt mange timer i foreningsarbejdet’ konstaterer Kaj Andreasen og funderer videre ’det er helt mærkeligt at der blev tid til det samtidig med at familien og virksomheden også skulle passes’.

I 1995 skiftede han på opfordring til Vestre, og han fik et par år i kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Åge Boll Mikkelsen, der var sygemeldt i en periode, og senere for Benny Ragner, der valgte at trække sig ud af byrådsarbejdet. Det nager Kaj Andreasen, at der ikke lykkedes at blive genvalgt ved sidst byrådsvalg, for dels fandt han arbejdet spændende, og dels har han nu fået mere tid og dermed overskud til arbejdet, men sådan skulle det altså ikke være, konstaterer Kaj Andreasen tørt.

Der er nu ikke mange tegn på at han er gået i stå. Hver dag skal to lokale aviser læses grundigt igennem. Familien har holdt Midtjyllands Avis så længe Kaj Andreasen husker, og så bytter man sig til Viborg Stifts Folkeblad, Ja og så er der da også lige de to dejlige piger med svigersønner og deres i alt seks børnebørn og resten af en stor familie i området, som ikke må forsømmes.

Til portrætsiden Til Forsiden
Blå bog

Navn: Kaj Andreasen

Født: 31. juli 1939 på ”Delgården” i Frederiks

Skolegang: Sluttede med 7. klasse og konfirmation 1954

Uddannet: Møbelsnedker 1960

Soldatertid: 16. mdr. ved Flyvevåbenet.

’Alt mulig mand’ på Hotel Australia i Vejle i to år

Fra 1. maj 1963 selvstændig møbelsnedker

Gift: 10. maj 1963 med Grethe Have

Fra januar 1979 medhjælper ved Alhedehallerne

Fra 1999 efterlønner

Byrådsmedlem i 2 år fra 1997 til 1999.

Aktiv fodbold- og håndboldspiller i 40 år

Dagligbrugsens bestyrelse gennem 10 år

Borgerforeningens bestyrelse i 8 år

Folkedanserforeningens bestyrelse i 6 år

Idrætsforeningens bestyrelse i 4 år

Alhedehallernes bestyrelse i 2 år

Politisk aktiv i 25 år først i den Konservative vælgerforening og fra 1995 i Venstre.

Translate »