Restaurering af Frederiks Kirke 2003

5alter 5alter 5alterOmfattende restaurering af Frederiks kirke 2003!

Af Knud Gaarn-Larsen

Allerede i uge 2 – 2003 – går et hold tømrere og et hold orgelbyggere i gang med at fjerne alt inventeret fra kirken, og det er virkeligt ALT inventeret, det drejer sig om. Alteret skal pilles ned, så det kan blive sendt til en konservator i Valby, så det kan blive gjort grundigt i stand. Ved samme lejlighed er det meningen, at det nuværende alterbillede, der i 1866 blev malet af C. A. Schleisner, skal skiftes ud og erstattes med et nyt billede af maleren Maja Lisa Engelhardt, der også har tegnet et nyt altergulvtæppe. Prædikestolen sendes til en konservator i Korinth på Fyn til renovering, og kun de mest optimistiske regner med at der kan holdes julegudstjeneste i Frederiks kirke til julen 2003!

Sådan så alter og prædikestol ud den 23. februar 2003

Kirkens orgel, der er fra 1966 pilles omhyggeligt ned og sendes til Terkelsbøl i Sønderjylland, hvor det der endnu kan bruges vil blive genanvendt i et nyt og betydeligt større orgel. Det nuværende har fem stemmer, mens det nye orgel får tolv stemmer fordelt på to manualer plus pedaler.

Sidst i januar kommer turen til kirkens oliefyrede varmeanlæg, der helt skal fjernes, og senere på året erstattes med el-radiatorer. Efter at varmeanlægget er rykker murerne ind. Det bliver deres opgave at gennemgå murværket i detaljer og reparere gulv, alter og væge.

Våbenhus og pulpitur 23. februar 2003.

Dette arbejde forventes færdig til foråret, hvor man så stille og roligt kan begynde at bygge kirkerummet op igen med nye gulv under stolestaderne og med en udbygning af pulpituret, der hvor det nye orgel skal placeres. Malerarbejdet kommer ifølge planerne til at strække sig over flere måneder, inden alter, prædikestol og alter skulle være klar til montering på deres rette plads næste efterår og vinter.

Man kan naturligvis ikke være uden kirke så lang tid siger menighedsrådsformand Birthe Poulsen, og fortæller, at der er truffet aftaler så man året igennem kan bruge Menighedshuset i Frederiks ved alle gudstjenester og begravelser. Det er meningen at man vil flytte en af kirkens to døbefonde til Menighedshuset mens ombygningen finder sted i kirken. Man har også truffet aftale med menigheder i nabosognene om at få lov til at bruge deres kirker til konfirmation og bryllup. Det er der kommet positive tilbagemeldinger på siger Birthe Poulsen, og tid og sted for de tre nuværende 7. klassernes konfirmation er meldt ud gennem en besked fra skolen forklarer Birthe Poulsen.

Mange lokale håndværkere vil blive involveret i den omfattende renovering af Frederiks kirke. Den overordnede styring er lagt i hænderne på arkitektfirmaet Meedom-Bæch i Viborg.

Menighedsrådet i Frederiks har gennem mange år lagt penge til side til denne store opgave, men de opsparede midler forslår ikke, så man bliver nødt til at tage et lån i stiftsmidlerne for at kunne betale de samlede udgifter som er anslået til 4.650.000 kr., lånet er dog ikke større end at man regner med at kunne afdrage det over kun ti år.

Den 28. november 2003, så kirken således ud:

Ved genindvielsen af Frederiks kirke søndag den 30. november 2003

Førstesøndag i advent var der festgudstjeneste i Frederiks kirke, da kirken efter at have været under restaurering og fornyelse næsten et helt år – sidste gudstjeneste blev holdt i kirken søndag den 12. januar, og dagen efter begyndte håndværkerne at skille det hele ad.

Festgudstjenesten begyndte med at en lille procession med provst Jørgen Vingborg i spidsen, fulgt af sognepræst Thomas H. Poulsen og tidligere sognepræst og provest nu emeritus Knud Birkbak fulgt at menighedsrådet i Frederiks sogn bar de hellige kar ind, og fik dem sat på plads.

I en kort tale erklærede provsten på vegne af biskoppen kirken i Frederiks for genindviet.

Efter gudstjenesten i kirken var menighedsrådet været ved frokost i Kulturhuset i Frederiks, for menighed, håndværkere og andre med tilknytning til Frederiks kirke.

Tidligere menighedsrådsformand Anders Øhrberg ønskede sognet tillykke med det flotte stykke arbejder der er blevet udført. Øhrberg fortalte videre, at han for en tid siden i en antikvariatetshandler i Viborg havde fundet den håndsmedede disk i sølv, der i 1850 blev givet til kirken. Den købte Anders Ørhberg, og overrakte den på dagen til den nuværende formand Birthe Poulsen, som en gave til kirken.

Der var mange taler der udtrykte anerkendelse af resultatet med nyt orgel fra Bruno Christensen i Terkelsbøn, men ikke mindst altertavlen med det nye billede af kunstneren Maja Lisa Engelhardt fik mange ord med på vejen. Kunstneren var selv til stede, men hun overlod til andre at udtale sig om den nye udsmykning. Alle var dog enige om det enestående i, at en dansk landsbykirke har kunnet tiltrække så stor og kendt kunstner, til at stå for udsmykning og farvesammensætningen i kirken.

Formanden for Frederiks menighedsråd Birthe Poulsen, sagde, at der er i anledning af kirkens renovering er blevet udarbejdet et flot lille hæfte, som i den kommende uge vil blive husstandsomdelt i Frederiks sogn.

Tale af Elsa Steen Sørensen, der for formand for kartoffeltyskerne på Alheden:

Mit navn er Elsa Steen Sørensen, og jeg er formand for foreningen Kartoffeltyskerne på Alheden. En forening, der som medlemmer tæller omkring 600 efterkommere af de tyske slægter, der efter invitation af den danske konge, Frederik den Femte, indvandrede til Alheden i 1760 – og hvis navne står skrevet på den store mindesten på kirkegården i Frederiks.

På kartoffeltyskernes vegne vil jeg her i dag gerne sige tak for restaureringen af den kirke, som kartoffeltyskerne selv byggede. Jeg synes, resultatet er meget fint. Tak fordi kirkens oprindelige enkelthed er bevaret.

Da jeg er her i dag efter Ønske fra Maja Lisa Engelhardt, skal min tak særlig gå til hende fra kartoffeltyskerne. Vi har stået i forbindelse med hinanden lige fra restaureringens start. Og jeg vil takke dig for din interesse for vores historie – og ikke mindst for det fantastisk smukke resultat, du har fået ud af det.

Jeg er utroligt fascineret af, at du har ladet dig inspirere af Pagtens Ark, der opstod af intet i Ørkenen. Sådan føler jeg jo netop, at Frederiks Kirke opstod af intet på heden ved kartoffeltyskernes arbejdsindsats.

Tak for både en historisk og kunstnerisk stor oplevelse. Jeg håber, jeg kan få lov til af kirkens ledelse at vise resultatet frem for vores medlemmer, der kommer hertil fra hele landet den 25. april.

Jeg ved godt, at du, Maja Lisa Engelhardt, med bopæl i Frankrig sandsynligvis foretrækker vin frem for snaps. Men snaps er dansk. Og kartoffeltyskerne drak brændevin. Derfor vil jeg som tak fra os give dig to små snapsglas, som bærer et motiv af kartoffeltyskernes mindesten på Frederiks Kirkegård.

Jeg håber, at du engang imellem vil tømme glasset sammen med din mand – og tænke lidt på vores taknemlighed for den smukke kirke.

Translate »