Skiftebrev på Læsø

 Skiftebrev: Læsø landfoged. Skifteprotokol 1759-1768, side 550. Opslag 79 af 471.   

Efter afgangne Søren Sørensen Juul, som boede og døde i Hals sogn her på Læsø. År 1762:

Sven Hiortberg, deres kongelige majestæts landfoged samt skifteforvalter på Læsø gør vitterligt at han anno 1762 den 16. februar indfandt sig med 2de tiltagne vitterligheds- og vurderingsmænd nemlig Peder Lydertsen og Anders Larsen Lund, begge boende her på landet, udi stervboen efter afgangne. skipper Søren Sørensen Juul, som boede og døde i Hals sogn ibidem, for at holde en lovlig registrering og vurdering over hans efterladte midler, og når al lovmæssig gæld, såvelsom dette skiftebrevs bekostning i denne stervboes ganske massa og formue er fradragen, de beholdne midler at skifte og dele mellem hans efterladte enke Anna Poulsdatter, og deres med hinanden i ægteskab sammenavlede 8 børn, hvilke er 2de sønner, nemlig Poul Sørensen Juul og Lars Huulbech Sørensen Juul, begge myndige og her på landet værende, og 6 døtre Maren Sørensdatter Juul, i ægteskab med Niels Michelsen Bangsbo i Hals sogn, boende her på landet, Ingeborg Sørensdatter Juul, i ægteskab med velfornemme skipper Christen Jensen Graven, boende i Byrum sogn, Karen Sørensdatter Juul, forhen i ægteskab med salig Søren Lydertsen i Hals sogn, som i dag var nærværende med tiltagen lavværge Carl Kirkemoe, Karen Sørensdatter Juul, 36 år gammel, ugift, for hende var mødt som formynder, hendes broder skipper Poul Sørensen Juul, Kirsten Sørensdatter Juul, 30 år, for hvilken var mødt Jens Larsen Gyden, Margrethe Sørensdatter Juul, 25 år, for hvilken datter var mødt som anordnet formynder Morten Larsen Gyden, hvilke forbemeldte var i dag i følge ved kirkerne her på landet stedte tinglysning lydende således som følger:

Førstkommende tirsdag den 16. februar bliver efter begæring af afgangne skipper Søren Juuls enke med lavværge og øvrige arvinger, foretaget skifte efter bemeldte salige mand som boede og døde i Hals sogn her på landet. Til samme tid og i denne stervboes gård hvori at møde enken med lavværge, de myndige arvinger, samt som formynder for de umyndige arvinger, ville møde skipper Poul Sørensen Juul på egne og myndlings vegne Jens Larsen Gyden og Morten Larsen Gyden, som vurderings- og vitterlighedsmænd ville møde Anders Larsen Lund og Peder Lydertsen. Endelig ville møde denne stervboens kreditorer og debitorer.

Klitgaard, den 13. februar 1762.      S. Hiortberg

Publiceret ved Byrum og Vesterø kirkegaarde på Læsø.                                                               Ut supra   Otthe Severin

Og er da udi samtlige forbemeldte deres overværelse forrettet som følger:

Skifteretten tilholdt de umyndige arvingers formyndere, at om dem noget videre var bevist som denne stervbo er tilhørende foruden hvad nu af enken vorde angivet, da samme af dem måtte vorde observeret, deres myndlinger til bedste i alle dele således, at skifteforvalteren i sin tid om noget skulle opdages, derfor må være og blive uden ansvar i alle dele.

Dernæst formanede skifteretten enken til redelig at angive og forevise al hendes salige mands efterladte midler og ejendele, som hun både for Gud og mennesker vil være anstændig, hvilket enken belovede at skulle ske.

Førend med registrering og vurdering over denne stervboes effekter og løsøre blev foretaget, tilspurgte skifteretten enken, om denne stervbo er ejende rede penge, guld og sølv, hvorpå hun angav følgende:

Rede penge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        rd.    mrk.  sk.

Nr. 1 en pung, hvor udi ved eftertælling befundes at være af diverse slags mønter,

i alt den summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           447                                           0                                                                0                    

1 ditto nr. 2, hvor udi ved eftertælling befandtes i alt penge                                                                                                                                                                                                                                                                                                         146                                     0                                                                 0

1 ditto nr. 3. Deri blev befunden ved eftertælling i alt penge                                                                                                                                                                                                                                                                                                          92                                     0                                                                 0

Guld:

8 stk specie ducater á 14 mark stor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18                                           4                                                               0

2 stk ditto dansk mønt á stk 2 rd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4                                         0                                                               0

4 stk. ½ ginie á stk 5 rd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22                                     3                                                               0

1 stk portugisisk guldmønt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3                                        0                                                               0

1 guldsmykke og en liden guldmedalje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2                                         2                                                                0

Sølv:

1 bælte vægtig 21 9/16 lod á 3 mrk, 4 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11                                       4                                              1

13 stk sølvskeer vægtig 36 9/16 lod á 3 mrk 4 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19                                       4                                          13

1 sølv bæger vægtig 9 lod  á 3 mrk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4                                        3                          0

27 stk trøjeknapper med 1par hals ditto samt 1 par skospænder i alt vægtig 8 lod

á 3 mrk, 4 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4                                        2                                                               0

Pantsat sølv som består af sølvknapper og maller vægtig 3¾ lod á 3 mrk 4 sk                                                                                                                    2                                          0                                                               3

I stuen.

11 stk tin fade vægtig 1 lod 13 pund á 1 mrk 6 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6                                         3                                                               14

37 stk adskillige slags tintallerkener vægt 1 lod 12 pund á 1 mrk 6 sk                                                                                                                                                                                                                                             6                                          2                                                                 8

4 stk tin kander vægt 10 pund á pundet 1 mrk 6 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2                                         1                                                               12

2 tin stager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1                                         2                                                                 0

3 pund tin á adskilligt slags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1                                          1                                                                 0

Malm.

1 malm morter med støder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0                                          4                                                                 0

2 malmstager for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0                                          3                                                                 0

Messing.

1 strygejern for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1                                          0                                                              0

2 messing stager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0                                          1                                                              8

Kobber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       rd.                   mrk. rd 

Kobberkedel i grue            vægt 2 lispund 8 pund á 2 mrk 4 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15                                      0                                           0

1 ditto mindre vægt 1 lispund 15 pund á pundet 2 mrk 4 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11                                     3                                           12

1 ditto mindre vægt 8 lispund á 2 mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2                                         4                                            0

1 ditto vægt 8¾ pund á 1 mrk 12 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2                                           3                                            5

1 ditto kedel vægtig 10 pund á 1 mrk 10 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2                                         4                                           4

1 brændevinshat og piber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4                                        0                                            0

Stentøj.

2 stk. blå og hvide stenkrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0                                        2                                            0

2 stk. brune ditto med tinlåg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0                                        3                                            0

1 lidet blå og hvid ditto med tinlåg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0                                         0                                         12

8 stk stenfade hollandsk arbejde á 6 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0                                         3                                            0

Linnet.

Nr. 1. 1 par hørgarnslagner nye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1                                        4                                           0

Nr. 2. 1 par ditto lagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2                                         0                                           0

Nr. 3. 1 par ditto lagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2                                         0                                           0

Nr. 4.1 par ditto lagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1                                         2                                            0

Nr. 5. 1 par blårgarns lagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0                                        5                                            0

Nr. 1. 1 par pudevår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0                                        5                                             0

Nr. 2. 1 par ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0                                           4                                            0

Nr. 3. 1 drejlsdug damaskes mønster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1                                           0                                            2

I dagligstuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Den ene seng i samme stue formodet og påstod enken Anna Poulsdatter at måtte

beholde efter landets skik og brug uden afkortning eller afdrag        udi i den hende

tilkommende hovedlod. Denne af enken gjorte påstand og forlangende angående

bemeldte seng blev opsat indtil skifterettens slutning, da vedkommende kan give

deres erklæring herpå.

Et otttekantet fyrbord med skuffe under på åben fod for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1                                         3                                           0

1 rund ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1                                         2                                           0

Sengeklæder.

Nr. 1. 1 bolster dyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4                                        0                                             0

Nr. 2. 1 ditto dyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3                                         3                                            0

Nr. 3. 1 ditto dyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4                                         0                                            0

N. 4. 1 ditto dyne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4                                         0                                            0

Nr. 1. 2 bolster hovedpuder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1                                     4                                            0

Nr. 3. 1 gl. bolster dyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1                                         3                                           0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               rd.     mrk.  sk.

Nr. 1. 1 ny olmerdugs overdyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2                                        4                                          0

Nr. 2. 1 olmerdugs ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2                                        4                                          0

Nr. 3. 1 ditto dyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2                                    2                                             0

Nr. 1. 1 gl. bolster underdyne for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1                                        0                                          0

Nr. 2. 1 olmerdugs overdyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0                                       5                                           0

Nr. 3. 2 bolster puder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1                                        1                                           0

Nr. 6. Ternet blårgarns lagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1                                       1                                           0

Nr. 7. Ternet ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0                                        5                                          0

Nr. 2. 1 gammel bolster dyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0                                       5                                           0

Nr. 3. 1 gl. olmerdugs overdyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0                                        3                                          0

Nr. 4. 2 puder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0                                        3                                          0

1 Vadmels underdyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2                                        2                                           0

Nr. 5. 1 olmerdugs overdyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1                                       0                                           0

Nr. 5. Ternet puder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0                                        4                                           0

Nr. 8. 2 blårgarns lagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0                                        5                                          8

Den salige mands gangklæder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 sort og brun klædes kjortel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4                                       0                                           0

1 brun kjortel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4                                        5                                         15                  

1 brun skandsklopper (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1                                       0                        0

1 hvid kjortel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2                                        0                                          0

1 rød klædes trøje med 24 stk. blyknapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2                                       0                                               0

1 par nye plysses bukser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2                                        4                                          0

1 par sorte plysses bukser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3                                       0                     0

2 hatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0                                       5                     0

Formedelst aftenens påkommet kunne intet videre i dag forrettes, men blev

opsat til i morgen den 14. februar formiddag kl. 10.00 slet, da såvel enken

og hendes laugværge som myndige arvinger samt de umyndige arvinger

med formyndere tillige med vurderings- og vitterlighedsmænd haver at møde

og indfinde sig herud i stervboens gård.

At således i dag er passeret og forrettet bekræftes med samtlige vores hænders

underskrift.

Stervboet ut supra.                                                                               Svend Hiortberg                                                                                                                             

Som enkens laugværge:                           Lars Larsen Lund.

På egne og myndtlings vegne:                 Poul Sørensen Juul                                                                                                                                                                    Lars Sørensen Juul                                  

Niels Michelsen Bangsboe                         Christen Jensen               Graven              Carl Kirkemoe

Som formynder: Morten Larsen Gyden.

Jens Larsen Bach

Som vurderings- og vitterlighedsmænd:                                             Peder Lydertsen                                       Anders Larsen Lund 

Efter opsættelse fra i aftes mødte kongelig majestæts landfoged samt skifteforvalter Svend Hiortberg med de forhen brugte tvende vurderings- og vitterlighedsmænd Anders Larsen Lund og Lydertsen her udi stervboet efter afgangne skipper Søren Sørensen Juul i Hals sogn. Hvor da udi enken Anne Poulsdatter med laugværge Lars Larsen Lund og øvrige vedkommende myndige og umyndige arvinger med formyndere deres samtlige overværelse, videre med registrering og vurdering er forfattet som følger:

I den østre stue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          rd. mrk sk

1 jernbilægger kakkelovn brocke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5                                         2                                         0

4 stk jern spader á 4 mrk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2                                          4                                          0

2 stænger jern vægt 6 lispund á lispund 3 mrk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3                                          0                                          0

I tømmerhuset.

2 jern tænder og casebøyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1                                         0                                          0

4 reber slager kroge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0                                          3                                          0

12 hestesko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0                                         2                                         0

1 ? fod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0                                          2                                         8

Noget gammelt jern på loftet vægt 4 lispund                á 3 mrk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2                                         0                                          0

1 tømmerkiste med noget gammelt redskab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1                                         3                                           0

1 Klovsav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1                                         2                                          0

1 skærekiste med kniv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0                                         5                                           0

4 stk segl á 8 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0                                          2                                         0

2 stk tønder med 10 skp salt á 2 mrk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3                                          2                                         0

1 tønde med 2 skp stenkul á 12 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0                                          1                                         8

En del bånd og båndstager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0                                          3                                         0

En ½ tønde med noget tjære                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1                                          3                                         0

Noget gammelt kabbel tov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1                                         0                                          0

En del træværk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1                                          0                                          0

I en liden kælder.

En del øl tønder og 4 fjerdinger, i alt for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2                                          0                                          0

I den anden kælder.

8 gl. stråbånds tønder á 6 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0                                          3                                         0

1 ?saae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0                                         2                                          0

1 hel øltønde og ½ ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1                                          0                                          0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   rd. mrk.  sk.

1 gl. bord for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0                                          1                                                               0

I sengekammeret.

1 ege slagbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0                                          3                                                               0

1 sengested med grønne raskes gardiner og kappe for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1                                          0                                            0

1 jern 4 lispunds vægt for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1                                          2                                           0

I dagligstuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2de stole med rydslæder betrukken á 24 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0                                         3                                           0

4 træstole som af fælles arvingerne blev angivet at være døtrene tilhørende.

1 malet skab med 3 rum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1                                          3                                         0

1 malet ditto med lås og nøgle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0                                         3                                         0

1 foldbænk med kand hylde over                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1                                         2                                        0

1 ege skrin med lås og nøgle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1                                         2                                         0

1 gl. ditto med lås og nøgle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0                                          4                                        0

1 stok med sølvbeslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1                                         0                                           0

Noch i forbemeldte stue forefandtes en del bøger, som enken i hendes alderdom

og skrøbelighed ville søge sin sjæls fornøjelse at læse udi, når hendes helbred

ikke tillader hende at kan komme til kirke og Guds hus. Hvilken enken forlangende                                                                                                                                                                                                

om samme bøger til anført gudelig brug blev såvel      myndige arvinger som umyndige

arvingers formyndere er tilstået enken uden nogen vederlag samme at beholde.

I en liden stue.

1 lang fyr bord med skuffe under                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1                                         2     0

1 sengested med gardiner og kappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1                                          2     0

1 foldebænk med kanthylde over                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1                                         0     0

1 liden skab med 2 døre, der var med lås for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0                                         1   12

1 gl. skrin med lås og nøgle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0                                          1     8            

I bryggerset.

1 sengested med hjemmegjort gardiner og kappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1                                         4     0

1 lang skibskiste med lås og nøgle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1                                          0                                         0

1 gl. ? bord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0                                         1                                         8

1 uldsaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0                                         1                     12

2 gl. kasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0                                         2                                         0

1 vand ? og 1 bæhr kahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0                                          1                                          4

5 gl. tønder   pr. stk 4 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0                                          1                                          4

1 kohud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0                                         4                                          0

I gården.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      rd. mrk. sk

En del træværk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3                                          0                                         0

1 slibesten med jern aksel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0                                          1                                         8

I Køkkenet.

2 kedler i skorstenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0                                          2                                          0

2 jern pander og 1 ditto rist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0                                          2                                         8

1 ildtang og 1 ildjern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0                                          1                                          8

1 stor jerngryde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1                                          2                                         0

1 ditto mindre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0                                         5                     0

1 vandspand med jernbånd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0                                         1     0

1 bord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0                                          1                     8

1 jern lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0                                          0                     6

1 stor grøn træfod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0                                           2                     8

1 liden ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0                                         0   12

1 gl. kobber potte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0                                          0   12

1 jern bunden balje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0                                           1                     8                                       

I ilderset. (Køkken / Bryggers)

1 håndkværn med bur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0                                         4                          0

4 gl. solde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0                                         1                     8

1 støb kar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1                                         2                     0

I det østre hus.

1 vogn med al sit tilhørende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6                                          0                     0

1 ditto med tilhørende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5                                         0     0

2 hjul med rad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2                                          2     0

1 plov med al sit tilhørende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3                                          4                     0

1 harve med trætænder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0                                         5                        0

1 1½ tylt boor á 10 mrk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2                                          3                     0

2 gl. Vognrader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0                                          4                     0

2 hjul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0                                          4                     0

Skifteretten var anbedraget til sin prækaution i eftertiden at tilspørge enken med laugværge samt myndige arvinger og umyndiges arvingers formyndere, om de ikke vidste eller var bevidst videre at angive denne stervbo til indtægt med foran specificeret er. Hvorpå de samtlige svarede, at hvad det indavlede korn er angivet, da kunne eller ville de ikke påstå noget deraf til skifte og deling, siden det til den fornødne husholdning samt forårssæd sædekorn behøves, og af enken dertil forlangte er, men i henseende til enkens vordelige og kærlige opførsel ved hendes salig mands død i at intet var bleven skjult eller fordækt, denne stervbo tilhørende, kunne de ikke andet end at akkordere denne hendes begæring.

Dernæst blev angiven:

Gårdens besætning

som ved de anførte vurderingsmænd blev taget i øjesyn og vurderet således som følger:

Kreaturer Bæster.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           rd.  mrk. sk.

1 sortblakket hest 7 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10                                        0                                           0

1 sort hoppe 13 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8                                        0                                          0

1 sort hest 5 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11                                           0                                          0

1 brunblakket hoppe 15 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5                                       0                                          0

1 hvid hest 16 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4                                        3                                          0

1 sort føl       1 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3                    2                      0

Køer.

1 sort hjelmet ko 7 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4                                         3                                           0

1 sortrygget ditto                8 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4                                         0                                           0

1 sort skimlet ditto 5 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5                                          2                                          0

1 sort ditto med hvid hoved 10 år gl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3                                          0                                         0

1 grå kvie 3 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2                                          3                                         0

1 sort hvidhoved stud 2 år gl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2                                          0                                         0

1 sortrygget kvie 2 år gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2                                         3                                           0

1 årings kalv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1                                         2                                         0

Får.

11 stk får tillige med en vædder á 2 mrk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4                                           0                                          0

Svin.

2 gl. svin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1                                         3                                          0

Gæs.

5 gl. gæs og en gase á 1 mrk stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1                                         0                                          0

Formedelst aftenens påkommende og indfaldende ondt vejrlig kunne intet videre forrettes med registrering og vurdering over, hvad stervboet endnu er tilhørende end forhen i dag passeret er, men blev des årsag skiftet opsat til i morgen formiddag kl. 10 slet, som var den 18. februar, da samtlige stervboens vedkommende, enken med laugværge Lars Larsen Lund, de myndige arvinger og de umyndige arvingers formyndere samt vurderings- og vitterlighedsmændene Anders Larsen Lund og Peder Lydertsen haver forbemeldte tid at møde og være tilstede her udi stervboet for at se skiftet til endelighed bragt. Det således i dag passerede bliver af alle vedkommende vore hænders underskrift bekræftet.

Stervboet ut supra.                                                         Svend Hiortberg                                                            Som enkens laugværge:  Lars Larsen Lund

På egne og medarvingers vegne:             Poul Sørensen Juul                                                                                                    Lars Sørensen Juul                                           

Niels Michelsen Bangsboe                      Carl Kirkemoe                                                               Christen Jensen Graven                                                                      Jens Larsen Bæck

Morten Larsen Gyden

Som vurderings- og vitterlighedsmænd:                                                                   Peder Lydertsen                                                                                                        Anders Larsen Lund

Anno 1862 den 8. februar mødte ifølge opsættelse fra i går efter kongelig majestæts landfoged samt skifteforvalter her på Læsø Svend Hjortberg tillige med forhen brugte tvende vurderings- og vitterlighedsmænd Peder Lydertsen og Anders Larsen Lund udi stervboet efter afgl. skipper Søren Sørensen Juul her udi Hals sogn for at registrere og vurdere videre denne stervboes tilhørende i overværelse af enken Anna Poulsdatter med hendes laugværge Lars Larsen Lund, samt de myndige arvinger, og for de umyndige arvinger deres anordnede formyndere vorder i forbemeldtes overværelse, er forrettet som følger:

1 matrikuleret vejrmølle med behørig sten og videre dertil hørende. Ansat og vurderet 

for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9 rd              2 mrk

Hus og ejendom

som den salige mand beboede udi Hals sogn beliggende. Jorden ansat efter ny matrikul 

for hartkorn 7 skæpper, 3½ album med påstående og dertil hørende 37 bindingers huse,

som af vurderingsmændene blev takseret og vurderet for den summa                                                                                                                                                                                                                                             350 rd                                 

Nok et stk. ejendom interesseret med Søren Lyderts enke og Lars Poulsen Zortsen

bestående af 15 bindinger huse med dertil liggende jord efter nye martikuls takst 

hartkorn 1 skæppe, 1 fjerdingkar, 1 1/8 album. Takseret og vurderet for                                                                                                                                                                                                                    90 rd

Endvidere 1 stk ejendom i interessentskab med Sr. Carl Kirchemoe og Erland Mic-

helsen uden huse bestående af hartkorn 1 skæppe, 3 fjerdingkar, 2 5/6 album, som

vurderingsmændene vurderet for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              68 rd

Tilstående gæld.

Blev af enken Anna Poulsdatter produceret efterskrevne obligationer og eller angi-

ved at have til gode hos en og anden her på landet som følger:

Nr. 1             .                     

Samuel Christophersen boende i Hals sogn her på Læsø skylder til merbemeldte efter

udgivne panteobligation dateret 11. juni 1852, hvilken panteobligation er af sådan ind-

hold: Kender jeg underskrevne Samuel Christophersen, boende i Hals sogn her på Læsø

at jeg er ret vitterlig gæld skyldig og pligtig til velagte skipper Søren Sørensen Juul bo-

ende i Hals sogn samme steds den summa 20 slettedaler, skriver tyve slettedaler, klin-

gende mønt, hver rd. til 96 skilling dansk beregnede, som han efter min venlig begæ-

ring lånt og med forstrakt haver, hvoraf jeg lover alene, så længe den hos mig bliver

bestående, at svare den sædvanlige rente 5 %, og når en af os vorder til sinds ej længere

forbemeldte kapital at lade blive bestående på intr? skal vi hinanden derom et fjerding-

år forhen lovligen lade opsige, da jeg Samuel Christophersen forpligter mig rigtig at er-

lægge og betale ej allermindste kapital, men endogså den forefaldende efterstående ren-

ter som merbemeldte Søren Juul og hans arvinger af mig og mine arvinger skal i alle op-

tænkelige måder skadesløs blive holden, til disse ydermere forsikring for bemeldte ka-

pital og for påværende renter pantsætter jeg til skipper Søren Juul og hans arvinger halv-

delen af min påboende hus og jord, bestående af ud i hartkorn 2 skæpper, 3 fjerdingkar, 

2 album, skriver to skæpper, tre fjerdingkar og to album, hvilket formeldte hartkorn

skal være skipper Søren Juul og hans arvinger halvdelen til et trygt og fast underpant,

indtil han den første skilling med den sidste vørder afbetalt og på det denne obligation

des bedre af mig kan skal holdes, haver jeg denne med egen hånd underskrevet samt

mit zignet for trykt, samt og venligen ombedet disse tvende dannemænd Carl Kirkemoe

og Niels Michelsen dette med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle.

Læsø den 1. juni 1752.                                                                        S. C. S.                                                                           Samuel Christophersen

Til vitterlighed underskriver og forsegler vi tvende mænd 

                                                                                                                                                                                                    Carl Kirchemoe                                                                                                                                  Niels Michelsen

Læst på Læsø Birketing mandagen den 5. juni 1752 og protokolleret pag. 27.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Samuel Gotfried Meyer

Er her på renten betalt 2 rd tilstår Søren Juul.

På kapital 20 slettedaler med resterende rente 4 rd 4 mrk.                 I alt                                                                                                                                                                                                                                                                                    18 rd

Nr. 2.

Lars Thøgersen i Byrum sogn skal der ligeledes til stervboet efter hans egenhændige 28. august 1755 indgivne panteobligation, som er følgende indhold:

Kendes jeg underskrevne Lars Thøgersen Bach her af Læsø, at jeg ret vitterlig gæld skyldige til velagte dannemand og skipper Søren Juul i Hals sogn her på Læsø 22 rigsdaler, siger tyve og to rigsdaler kurant klingende mønt, som han mig efter indstændig begæring lånt og mig forstrakt haver, thi lover og forpligter jeg på ære, tro og love, at holde forne min kreditor skipper Søren Juul eller hvo denne min obligation med rette i hænde haver, for samme kapital og på voksende rente skadesløs og uden skade i alle måder, så og hver dato årlig at betale renten deraf 5% p.a. indtil betalingen sker. Imidlertid pantsætter jeg til bemeldte min kreditor og hans arvinger 3 skæpper hartkorn af mit på bemeldte ejendom, som i Bachensgaard herud i Byrum sogn er beliggende med påstående huse, hvor udi denne obligation skal være 1. prioritet, indtil den 1. med den sidste, og den sidste med den første fuldkommen vorder erlagt og betalt og denne min obligation indfriet.

Og til ydermere som sikring at denne min obligation uryggelig skal holdes, haver jeg den med egen hånd underskrevet og mit signets hos trykkelse bekræftet, og venligen om bemeldte velagte dannemand her af landet Sr. Claus Toft Lyche, Christen Melchiorsen Cortsen med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle, hvorefter den for retten uden advarsel til mig må læses og protokolleres.

Læsø den 28. august 1755.       Laurids Thøgersen Bach                                         

Efter begæring til vitterlighed underskriver og forsegler vi Christen Melchiorsen Cortsen og Claus Toft Lyche.

Læst og protokolleret ved Læsø Birketing mandagen den 1. september 1755.     S. G. Meier

1758 er renten betalt til dato den 18. september, tilstår Søren Juul. For 1759 er dette års rente betalt, tilstår Søren Juul, for 1760 og 1761 er renten betalt, tilstår Søren Juul.

Produceret og læst i skifteretten efter skipper Søren Juul den 18. februar 1762 test. S. Hjortberg

På kapital den summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22 rd

Nr. 3. 

Jens Jensen Sæby her på Læsø skylder ligeledes stervboet efter hans egenhændige udgivne panteobligation, dateret 17. marts 1755, som er således lydende:

Kendes jeg underskrevne Jens Jensen Sæby indvåner og bebor her på Læsø, at jeg er ret vitterlig gæld skyldig til ærlige, velagtede og velformuende dannemand og skipper Søren Sørensen Juul, indvåner og bebor her sammesteds i Hals sogn den summa 10 rd, skriver ti rigsdaler kurant mønt, hver rigsdaler til 46 skilling danske beregnede, som han mig til mine højfornødne udgifter lånt og medforstrakt haver, hvoraf jeg lover årlig, så længe de for mig er bestående, at svare den sædvanlige rente 5% p.a. 100 rd, og når nogen af os vorder til sinds og samme kapital at løst blive bestandigen på interesse skal vi hjemle, et fjerding år forhen lade opsige, da jeg Jens Jensen Sæby forbinder mig uden modsigelse at erlægge til ermeldt skipper Søren Sørensen Juul eller hans arvinger den fulde kapital 10 rigsdaler tillige med den til denne tid tilbagestående rente, så han eller de i alle måder skal være og blive skadesløs holden i alle optænkelige måder. 

Og på det merbemeldte skipper Søren Sørensen Juul og hans arvinger, så meget desto mere kan være forsikret om skadesløs betaling, pantsætter jeg hermed fra mig og mine arvinger til bemeldte skipper Søren Sørensen Juul og hans arvinger en af mig tilhørende og påboende indtægt med tilhørende hus udi Hals sogn på Læsø beliggende og interesserede med min svigermor salige Peder Mortensens enke, bestående i hartkorn efter ny matrikel til 3 fjerdingkar, 2 album, hvorudi til bemeldte skipper Søren Juul og arvinger skal være berettiget med 1. prioritets ret, indtil han eller arvinger af mig og mine arvinger er sket fornøjelig betaling for bemeldte kapital og tilbagestående rente. At dette således ubrødelig skal holdes, svare jeg denne min panteforskrivning med hånd og signets fortrydelse bekræftet samt venligen ombedet ærlige og velagte dannemænd her fra landet Sir. Claus Lyche og Niels Michelsen Bangsbo, denne min forskrivning tillige til vitterlighed at ville underskrive og forsegle. 

Datum Læsø den 17. marts 1759.                                                                             Jens Jensen Sæbye

Til vitterlighed efter begæring underskriver og forsegler Claus Lyche og Niels Michelsen Bangsbo.

1760. Er det første års rente for 1759 betalt med 3 mrk tilstår Søren Juul.

1761. Er dette års rente for 1760 betalt med 3 mrk tilstår S. Juul.

Produceret og læst ved skiftets holdelse efter afgangne skipper Søren Sørensen Juul i Hals sogn på Læsø den 10. februar 1762.                                                         Svend Hiortberg

På kapital den summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10 rd                                   0 mrk sk

Hvorpå forefandtes, at renterne er betalt inden for 1761 som er                                                                                                                                                                                                                                    3                  ”                                         3                                         ”                         0

Nr. 4.            

Enken indleverede et bevis udgivet af hendes laugværge Lars Larsen Lund den 9. marts 1759 for lånt penge af den salige mand, hvilket bevises af følgende indhold:

Kendes jeg underskrevne, at jeg er skyldig til Søren Juul i rede penge, som han haver tilgode efter salige Lydich Sørensen, som jeg skal være ansvarlig for at betale samme, som er i alt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3 rd               3 mrk          0 sk.

Noch købt for samme ?alborg fjerding tjære                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 mrk            4 sk

½ pund krudt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14 sk                                 

1 ost til Aalborg, vag. 23 march á 2 sk er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2                                         ”                        14 sk

1758. Rede penge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6 rd               0                                          ”                                                                 ”

Fisk med vogn der solgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1                                          ”                                            8                      ”                    

Tilsammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10 rd            5                    mrk                        8 sk

Hvilke jeg underskrevne tilstår.

Læsø den 9. marts 1759.                                                                                                                 Lars Larsen Lund

Hvorefter han er skyldig til stervboet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10 rd, 5 mrk   8 sk.            

Nok indleverede enken med laugværge et brev udgivet af Jens Jensen Sundt her på Læsø den 4. maj 1760, så lydende som følger:

Kender jeg underskrevne herved at have annammet og bekommet, at Søren Jensen Juul på Læsø 2 lispund, 7 pund voks, som han haver købt af Anders Larsen Jeren, som var hans bjergelod af det strandede voks, som blev på Læsø, hvilket jeg lover at svare ham hans betaling for, når Gud vil samt og lykkelig med beholden rejse til Amsterdam, hvilket jeg tilstår under min hånd.

Læsø, den 4. marts anno 1760.    J. J. Sundt

Hvorefter bemeldte Jens Jensen Sundt er skyldig til stervboet for bekommet 2 lispund, 7 pund voks, som han i ifølge foranførte udgivne brev har bekommet at forhandle udi Amsterdam, og da skifteretten fandt fornøden at tilspørge enken med laugværge, om der ikke var i hendes salige mands levende liv afgjort nogen ?, hvis akkord til hvad pris han måtte sælge bemeldte voks i dette tilfælde, så var han årsaget at begære deres svar. Hvortil enken med laugværge svarede, at bemeldte Jens Jensen Sundt havde fri fuldmagt til højeste pris at afhandle bemeldte voks, og i sådan henseende da ingen underretning er indløbet til denne tid fra ham, måtte skifteretten anholde for enken med øvrige arvinger, at det kunne blive takseret og vurderet dette stervbo til indtægt af 24 sk.             er

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9 rd               4 mrk            8 sk

Nr. 6. Efter producerede regl. Dateret 9.de februar 1762 sålydende som følger:

Lars Pedersen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Debet

For 1749.      

2 skp malt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0 rd               3 mrk            4 sk                                    

1 skp rug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0                    ”                                         2                                         ”                                           4  ”

Noch 2 skp malt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0                    ”                                         3                                         ”                                          4                   ”

Rede penge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0                    ”                                         1                                          ”                                          0                   ”

For 1751. 

Rede penge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2                    ”                                         4                                          ”                                          0                   ”

4 alen sort bånd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0                    ”                                         0                                          ”                                          4                      ”

Sammel for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0                    ”                                         0                                          ”                                          9                   ”

1 skæppe salt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0                    rd                 1 mrk            0  sk

1 spade at adle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0                      ”                  2                                         ”                                          8                   ”

1 tønde med rug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0                      ”                  2                                         ”                                          0                   ”

Ploven i 2 dage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0                   ”                  1                                         ”                                          4                   ”

For 1753.

2 skp salt à 25 sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0                      ”                  3                                         ”                                          0                   ”

Ploven 1 dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0                      ”                  0                                         ”                                          10                  ”

1754.  Mallerpenge.

Tid efter anden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0                    ”                                         2                                          ”                                          8                      ”

Ploven i 2 dage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0                    ”                                         1                                          ”                                          4                      ”

Betalt præsten at berede ham                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0                    ”                                         4                                          ”                                          4                   ”

1 skp ærter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nb