Skjold: Ernst Petersen

Hej!
Efter 7. klasse startede jeg i Glud sammen med Kaj og Orla. Orla kom på gymnasiet efter 2. real. Men Kaj og jeg tog alle tre år 1962-1965 og fik vores realeksamen.
Derefter fortsatte jeg på gymnasiet (Horsens Statsskole) i 1965-1968 på matematisk-fysisk linje.
Efter studentereksamen flyttede jeg så til Århus for at læse matematik og fysik på universitetet. Fysik droppede jeg dog hurtigt igen, da min ide ikke var at blive gymnasielærer. Så jeg skiftede fysik ud med datalogi, da dette fag blev indført et par år senere.
Jeg læste også datalogi som hovedfag i et par år med en ide om at blive datalog i et privat firma. Men dette studium kørte jeg sur i og vendte derfor tilbage til matematik som hovedfag. For jeg kunne alligevel ikke se mig selv som systemprogrammør i et firma. Datalogi blev derfor kun mit bifag.
Jeg blev ansat som studenterunderviser på matematisk institut, hvor jeg underviste geologi- og biologistuderende i matematik. Imens klarede jeg så min hovedfagseksamen og fik også skrevet speciale i matematik. Men jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at undervise. Så jeg var nu det helt rigtige sted.
Derefter måtte jeg i to år nøjes med at være årsvikar i matematik på to forskellige gymnasier, fordi datalogi ikke eksisterede som gymnasiefag.
Men så blev datalogi også indført som gymnasiefag, og jeg fik pludselig en fast stilling på VUC Århus, hvor jeg underviste i både matematik og datalogi indtil omkring år 2000. Derefter fik vi færre kursister i datalogi, og jeg kunne nøjes med at undervise i matematik, der jo trods alt var mit yndlingsfag.
Jeg gik på pension i december 2016.
I 1990’erne havde jeg desuden et job som matematikunderviser på Handelshøjskolen. Først på HE og HJ linjerne og derefter på HA, hvor jeg var forelæser for hold på op til 120 studerende.
Min datter er født i 1985.
Venlig hilsen
Ernst