Skjold: Finn Jensen

Finn med familiens første grå Ferguson

Hans første Ford

Søn og barnebarn