Skjold: Knud Valdemar Gaarn-Larsen

Model 160448.

Jeg startede i Skjold Skole 1. april 1955 i en ret lille klasse med syv – otte kammerater.

Knud Gaarn-Larsen i skolen Skjold. Vil tro det var i i 1957!

På et tidspunkt bestemte mine forældre, at jeg skulle flytte til Horsens Private Realskole – i daglig tale Hulvejens Skole. Det gav mig en skolevej på 12 km om sommeren. De første år gik der om vinteren en bus gennem Skjold, senere skulle vi køre til Sejet for at komme med bussen om vinteren.

I den nye skole kom kammeraterne fra et stort område. En af de nærmeste var Hans Christian Kirketerp-Møller fra Nibsager.

Jeg var ikke vild med skolen – og skolen var vist heller ikke vild med mig. Jeg ville gerne være noget praktisk, så efter skolen fik jeg plads på en gård “Bolund” ved Nim, hvor jeg fra august til maj fungerede som “udmugningsanlæg” for en masse grise og 40.000 kylling, og så havde vi 40 tdl. med kartofler.

Her tjente jeg, så jeg til maj 1968 kunne købe en bil. En Ford A fra 1930. Den har jeg endnu!

Jeg kom så til en gård ved Kolding og blev karl og siden forkarl, før jeg skiftede til en gård, hvor jeg kom i stalden.

I 1968 blev jeg indkaldt til Jyske KLuftværnsartelleri i Tønder, hvor jeg var i 14 mdr.. Her fik jeg stort kørekort. Jeg kom så til en gård i Stjær ved Århus, før jeg 1. november 1969 startede på Hammerum Landbrugsskole. Det sluttede med “Grønt bevis”. For at blive agronom, skulle jeg have HF, så i 1971 startede jeg på HF på Herning Seminarium. Her blev jeg hængende til jeg i 1977 var lærer.

På landbrugsskolen mødte jeg Karen, som var i køkkenet, om sommeren. Hun startede også på HF i Herning, og fortsatte siden på Sygeplejeskolen. Vi blev gift i august 1974.

I august 1977 startede jeg med en 1. klasse på Frederiks Skole, og da Karen var færdig som sygeplejerske flyttede vi i 1978 ind i en lærerbolig i Frederiks, og sener købte vi hus her. Sidst i 70-erne fik vi to piger – de to børn vi har.

Det har været særdeles spændende og meningsfuldt at være lærer, og specielt at være klasselærer. Fra 1972 har jeg været med i Kristligt Folkeparti, og i 80erne kom jeg i byrådet i Karup et par perioder. Spændende og udfordrende.

På et tidspunkt blev jeg “meddeler til Midtjyllands Avis”. Det var jeg i 14 år. i 2006 blev jeg tilbudt at blive redaktør på Ugeavisen Karup. De første på på halv tid på avisen og halv tid på skolen. (Jeg havde travlt!)

i 2009 stoppede jeg som lærer, og i 2015 stoppede jeg som redaktør.

Så fik jeg et job som konsulent på Havredal Praktiske Uddannelser, en skole, hvor man uddannede landmænd og gartnere i praktiske forløb.

I 2013 kom jeg med i en gruppe, der skulle genstarte en købmandsbutik i Skelhøje. 21. juni 2014 åbnede vi en socialøkonomisk butik med en masse frivillige. Jeg blev formand, og havde alt for lidt forstand på handel, men en del forstand på at have med mennesker at gøre. I sommeren 2021 forlod jeg bestyrelsen.

Mens jeg læste i Herning kørte jeg turistbus, for at tjene lidt ekstra. Midt i 80-erne begyndte jeg som biavler. I dag har jeg 7 stader i Havredal på Landbrugsskolen.

Vor ældste datter blev uddannet receptionist på Hotel Legoland, og er i dag endt i London med mand og to børn.

Den yngste blev socialrådgiver og bor i dag med mand og to børn i Viborg.

Kåret som årets Daltrold i Skelhøje 2021!

I

Translate »