Skjold – Orla Andersen

Orla From Andersen

Født på Kirkevej 14 i Juelsminde den 14. maj 1948.

1. april 1955 – sommerferien: 1. klasse i Juelsminde Forskole.

1. august 1955 – 1962: Skjold skole

1962 – 1964: Glud skole (1. og 2. real).

1964 – 1967: Horsens Statsskole – matematisk/fysisk linje.

1967 – 1970: Gedved Seminarium – læreruddannelsen. 

1970 – 1. maj 1971: Civilforsvarets Ambulanceskole i Herning. Befalingsmandsskole Bernstorff Slot. CF Regionskontor i Aarhus.

Maj – Juli 1971: Hadsten Slagteri. (Vi boede i Hadsten 1970 – 71. Blev gift i kirken i Hadsten 1972).

1. aug. 1971 – 31. juli 1980: Bredebro Skole (8. – 10. årgang).

1. aug. 1980 – 30. juni 1913: Tallerupskolen i Tommerup St. (især 10. klasse).

1. jan. 1988 – 30. juni 1913: Danmarks Lærerforening (Vestfyn) – konsulent.

1. juli 1913 => Pensionist.

Som lærer har jeg undervist i matematik og fysik i 8. – 10. klasse i alle årene (42), men fagforeningsarbejdet endte med at tage næsten al min tid, så der kun var tre ugentlige lektioner i fysik & kemi tilbage på skolen. Jeg var ”ugens gæst”. Efter pensioneringen har jeg engageret mig i Tommerups lokalhistorie: Arkivering, foredrag, artikler til årbøger og kalendere, avisartikler etc. Da Superbrugsen i Tommerup i nov. 2019 var truet af nedlukning, gik min kone, Bodil, og jeg ind i en arbejdsgruppe bestående af aktive kunder, som væltede bestyrelsen og sikrede brugsen. Vi ”aktive kunder” arbejder nu med enkeltopgaver så som opfyldning af hylder, udsmykning af lokaler og omgivelser, pakning af menuer samt uddeling af smagsprøver. Det sidste er meget hyggeligt, især når der er tale om vin! Coronaen har selvfølgelig bremset vores aktiviteter, men brugsen er nu på vej op! Bodil er engageret i Røde Kors og Hørvævsmuseet på Krengerup Slot, hvor jeg også har nogle opgaver, og så er hun medlem af menighedsrådet. Så vi er meget omhyggelige med at skrive aftaler i kalenderen. Pensionister har travlt!

Jeg mødte Finn og Aage på Fergusonmuseet i 2010. Min interesse for traktorer og jernbaner er meget stor. Finn sørgede for, at jeg fik lov til at harve en tur ned ad museets mark med en grå Ferguson. Det var en superfed oplevelse!

Vi har en datter og to børnebørn boende i Tommerup, og vores søn bor i Aalborg. Begge vores børn har på skift boet i Canada i et år. De har været elever i 10. årgang på Haylakes School og boet hos min svoger nær Edmonton i Alberta. Så vi har rejst en del i Canada og USA.

Telefonen ringede en aften kl. 20. Min kone, Bodil, tog den. Så sagde hun: ”Det er Knud Gaarn Larsen, der vil tale med dig”. Så tænkte jeg: ”Ham kender jeg!” Formanden for vores lokalhistoriske forening tog ikke telefonen, så Knud ringede til næstformanden. Det er så mig. Han manglede oplysninger om en Ford-ejer i Tommerup. Det blev en lang samtale. Og flere fulgte. Jeg kunne huske alle navnene i klassen, og Knud kunne finde alle adresser og telefonnumre. Knud har gjort en imponerende indsats. Nu skal vi mødes, og jeg glæder mig til at snakke om gamle dage! Kan du huske, at lærer Mouritsen kom gående tværs over skolegården med en papkasse over hovedet (han var midt i rejsegildet på sit nye hus)? Kan du huske dilettantforestillingerne i Brund forsamlingshus? – at Finns madkasse – den var stor – også indeholdt rugbrødsmadder bare med sennep på? – at vi spillede fodbold i alle frikvarterer? – at vi samlede skrot sammen i skolegården for at købe en Bell & Howell filmfremviser? – at drengene i 7.klasse var på telttur med lærer Dam til Plön i Tyskland? Jeg glæder mig til at genopfriske gamle minder og høre, hvordan I har brugt tiden, siden vi gik ud af Skjold skole i 1962 – det er 60 år siden!!!

Translate »