”Skoleklar” Hvordan?

Af Asger Petersen, Astrupvænget 42, 9632 Møldrup. Medlem af Kristen Demokraterne     

22. juli 2023

Tusinder af børn venter spændt på at begynde i 0. klasse efter sommerferien. Eller som Københavns Kommune har besluttet, at den igen skal kaldes: Børnehaveklassen. Kommunen ønsker øget fokus på, at et stigende antal børn ikke er ”skoleklare”, når de starter i skolen. Et flertal mestrer ikke

simple færdigheder som at sidde stille, koncentrere sig, række hånden op, tage almindelige hensyn,

og så videre.

Dertil kommer børn med diagnoser, børn med særlige behov eller udfordringer, for eksempel børn af indvandrere, der fortsat ikke taler dansk. Sidstnævnte børn har i mange tilfælde ikke modtaget nødvendig sprogstimulering i vuggestuer og børnehaver. Undersøgelser har vist, at der er stor forskel på den faglige standard i disse institutioner.  

Københavns Kommune ønsker derfor, at der i de første måneder i børnehaveklassen arbejdes på at gøre eleverne undervisningsparate.

Også i Viborg Byråd bliver det en af de vigtigste opgaver at udvirke, at børnene kommer godt fra start.

Translate »