Vamdrup Ford A Klub

Iangt logo

Om Vamdrup Ford A Klub

I sommeren 1958 så mekaniker Hakon Greve at der stadig kørte mange Ford Aere rundt i Vamdrup, og han syntes at det kunne være morsomt at samles til en tur. Derfor satte han en lille annonce i den lokale ugeavis, hvor han inviterede til en fælles tur til stranden ved Henne. Mange fulgte opfordringen, og efter turen, blev man enige om at lave en Klub, hvor Hakon Greve blev formand mens hans kone Lilly tog sig af pengesagerne.

Der er aldrig blevet skrevet love eller vedtægter. Der holdes et forårs- og et efterårsmøde, hvor medlemmerne samles og fordeler opgaverne, og snakker om nye tiltag.

Om sommeren arrangeres der turer, hvor medlemmerne kan samles til en fælles udflugt, og hvert år er der en tur der går over en weekend. Om vinteren arrangeres der værkstedstræf, hvor man kan udveksle ideer og erfaringer.

Fra starten er der i klubben lagt vægt på, at det aktiviteter og arrangementer skulle laves sådan at alle skulle have mulighed for at deltage – ikke blot ejeren og brugeren, men også resten af familien, og sådan er det stadig.

Fra begyndelsen af 90’erne har klubben udgivet et klubblad fire gange årligt.

Der er en stigende interessen for klubben, så der nu er langt over 100 medlemmer. For nogle år siden skete der et generationsskifte, så i dag er stifterens søn Ejvind Greve, der er formand, mens hans kone Lene Greve tager sig af pengesagerne.

Klubbens adresse er: Greve, Engparken 20, 6580 Vamdrup. Mail: e-greve@ofir.dk

Der kan læses mere om klubben på www.forda.dk.

Søndagstur

Translate »